Назад до каталогу статей
Дайджест

ЕТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ: ЯКІ ПРАВИЛА ПОКРАЩАТЬ РОБОТУ ЗАМОВНИКА

04 Квітня 2019

Що таке етика в закупівлях та фактори, які покращать закупівельний процес.

ЕТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ: ЯКІ ПРАВИЛА ПОКРАЩАТЬ РОБОТУ ЗАМОВНИКА


МЕРТУ рекомендує використання Настанови щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель. Вони не є обов’язковими, їх  замовники можуть застосувати за бажанням для покращення закупівельного процесу. Але саме у Настановах є ті поради, які замовникам допоможуть підвищити ефективність своєї роботи


У статті:

  • що таке етика у закупівлях

  • фактори, які покращать закупівельний процес

  • поради щодо використання тих правила, які варто дотримуватися замовнику


Настанови МЕРТУ розробило як допомогу для формування та розвитку етичної поведінки замовників під час організації тендерів. 

Гадаємо, усім відоме поняття етика. Ось і у закупівельному процесі такий же обов’язковий набір передбачений, як у класичному розумінні поняття етики. 

Справа у тому, що не етична поведінка суб’єктів у сфері публічних закупівель негативно відображається на результаті закупівель. Недотримання етичних норм та свідоме або несвідоме ігнорування норм законодавства може призвести до порушень, які передбачають дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність. Тому так важливо дотримуватися і розвивати етику у цій сфері. Саме в цьому Настанови МЕРТУ можуть і стати у нагоді.

Вони розраховані для використання у роботі замовників для більш якісного, прозорого і безконфліктного здійснення закупівель. Та стосуються службових осіб замовника, уповноважених осіб, а також інших керівників під час організації та проведення тендерних процедур.


Так, саме дотримання замовником під час виконання службових обов’язків вимог Закону, систематичне підвищення свого професійного рівня. А також зниження суб’єктивізму під час прийняття рішень. Забезпечення підзвітності та персональної відповідальності за прийняті рішення, взаємоповага та доброчесність  є тими факторами, що мінімізують конфлікт між учасниками сфери закупівель. 


В основу правил етичної поведінки суб’єктів сфери публічних закупівель лягли принципи публічних закупівель. 

1. Добросовісна конкуренція серед учасників

Цей принцип на усіх стадіях закупівель тісно пов’язаний з принципом недискримінації учасників. Замовникам не рекомендують встановлювати вимоги в тендерній документації, які можуть призвести до оскарження учасниками її положень. 

2. Максимальна економія та ефективність

Для досягнення економії замовникам слід звернути увагу на формування очікуваної вартості закупівлі, складання річного плану, критеріїв оцінки, встановлення технічних вимог та умов договору. 

Для формування обґрунтованої очікуваної вартості закупівлі замовники можуть попередньо вивчати ринок, здійснювати моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників. А ось встановлення заниженої очікуваної вартості може призвести до відміни торгів.

Оприлюднювати річний план рекомендують замовниками заздалегідь – до початку проведення процедури закупівлі, що може посприяти підвищенню рівня конкуренції серед учасників та результативності торгів.

Замовникам при встановленні технічних вимог до предмета закупівлі, критеріїв оцінки та умов договору важливо усвідомлювати необхідність досягнення не просто номінальної формальної економії, а максимальної ефективності за найкращу отриману тендерну ціну. 

3. Відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель

Замовникам рекомендують завчасно публікувати річні плани, а також швидко та позитивно реагувати на запити громадян, ЗМІ та ГО. 

4.  Запобігання корупційним діям і зловживанням

Замовнику слід забезпечувати: 

- прозорість і доступність інформації про закупівлі, підзвітність, шляхом оприлюднення в електронному вигляді максимально можливої кількості документів, пов’язаних із закупівлями; 

- внутрішній контроль; 

- складання звітності;

- відповідальність посадових осіб за порушення законодавства у цій сфері;

- недопущення участі у торгах суб’єктів господарювання за вчинені ними корупційні та інші відповідні правопорушення згідно зі ст. 17 Закону.

Не слід також демонструвати поведінку (насамперед, під час переговорів у переговорній процедурі або на першому етапі конкурентного діалогу, а також під час комунікацій між замовниками і суб’єктами господарювання поза межами (до та/або після) процесу закупівель), яка може бути сприйнята суб’єктом господарювання у вигляді натяку на можливі корупційні дії з боку замовника.


ПОРАДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬ


Під час планування, оголошення процедури закупівлі, підготовки тендерної документації:

- замовники можуть попередньо здійснювати маркетингові дослідження, вивчення ситуації на ринку, моніторинг та досліджувати інформацію щодо цінового діапазону.

- при визначенні очікуваної вартості закупівлі замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховуватися, зокрема виходячи із потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, індексу інфляції, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо;

- беручи до уваги складність та специфіку предмету закупівлі під час  проведення процедур закупівель, замовникам необхідно розраховувати час підготовки та подання тендерних пропозицій учасниками, їх оцінювання.

Під час розгляду тендерних пропозицій та визначення переможця замовникам рекомендують:

- розглядати  неупереджено тендерні пропозиції на відповідність технічним вимогам, кваліфікаційним критеріям,  визначеним у тендерній документації;

- оперативно реагувати на непередбачені обставини, дотримуватись законодавства незважаючи на можливий зовнішній тиск, фахово та своєчасно приймати рішення;

- надавати своєчасні та обґрунтовані пояснення органу оскарження для відстоювання  інтересів організації;

-  використовувати дані  з відкритих ЄДР;

- не відхиляти тендерну пропозицію через допущення учасником формальних (несуттєвих) помилок.

Під час укладання та виконання договору 

Замовникам слід дотримуватися вимоги Закону, згідно з якої умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (переможця або ціни пропозиції учасника) у разі застосування переговорної процедури. 

А також рекомендують:

- вживати заходів щодо недопущення необґрунтованого підвищення ціни в договорі;

- належно виконувати умови договору під час його виконання, зокрема, шляхом приймання товарів, робіт і послуг належної якості відповідно до умов договору ;

- вести претензійно-позовну роботу у разі невиконання учасником своїх зобов'язань. 


Інформація підготовлена з листа МЕРТУ № 3304-04/13647-06 від 01.04.2019 «Щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель» та Настанови щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель.схожi новини

Дайджест
З початком воєнного стану законодавець обмежив проведення земельних торгів щодо передачі в оренду земель с/г призначення. Але 19 жовтня 2022 року ці зміни були скасовані та земельні ділянки всіх категорій відтепер передаються в оренду через електронні аукціони в Прозорро.Продажі та E-Tender.
Дайджест
На електронному майданчику E-Tender важливе технічне доопрацювання щодо публікації звітів без використання ЕСЗ
Дайджест
Команда E-Tender продовжує здійснювати доопрацювання електронної системи закупівель для компаній приватного сектора. Пропонуємо вам ознайомитися із добіркою останніх оновлень.