Назад до каталогу статей
Стаття від експерта

РЕМОНТИ – РОБОТИ ЧИ ПОСЛУГИ? ЧИ МОЖЛИВІ ЗАКУПІВЛІ БЕЗ ПОМИЛОК? ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.

10 Липень 2018

Правильне визначення предмета закупівлі робіт та послуг на основі аналізу закупівель медичних закладів

Тетяна РУДЕНКО, консультант із питань публічних закупівель, координатор центру реагування на порушення у закупівлях у місті Києві та Київській області в сфері медичних закупівель

Тетяна Руденко

Аналізуючи закупівлі, які проводять замовники – медичні заклади міста Києва та Київської області, вкотре помічаю, що існує проблема правильного визначення предмета закупівлі, особливо в частині, яка стосується робіт та послуг.

Так, визначення предмета закупівлі є виключно прерогативою замовника, але непоодинокі випадки, коли замовник невірно визначає предмет закупівлі та невірно обирає процедуру і як наслідок – порушує норми Закону України «Про публічні закупівлі» (далі ‑ Закон), що тягне за собою адміністративну відповідальність.

Складнощі зазвичай виникають при визначенні необхідності застосування норм Закону при закупівлі послуг з поточного ремонту та віднесення ремонту до поточного або капітального. А відтак, існує проблема щодо правильного застосування вартісних меж, передбачених статтею 2 Закону.

При визначенні предмета закупівлі прозоро замовник має дотримуватись визначень термінів «товари», «роботи» та «послуги», наведених у статті 1 Закону.

Роботами у розумінні Закону є як безпосередньо проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств так і послуги, які супроводжують роботи та які включаються до кошторисної вартості робіт (за умови, що вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт). Таким супровідними послугами можуть бути геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка, авторський нагляд, технічний нагляд, експертиза проектної документації тощо. При цьому, поточний ремонт відноситься до послуг. 

Послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт.

Визначення предмета закупівлі послуг з поточного ремонту здійснюється замовником відповідно до частини першої статті 1 Закону та керуючись Наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 № 454 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі».

Згідно з пунктом 2 Порядку під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об'єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників другої – п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника.

При визначенні предмета закупівлі послуг з поточного ремонту термінологія «будинок», «будівля», «споруда», «лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури» також прив’язана до термінології державних будівельних норм.

Отже, ключовим при визначенні як предмета закупівлі робіт, так і предмета закупівлі послуг з поточного ремонту, є не код ЄЗС, а об’єкт будівництва: будинок, будівля, споруда, лінійний об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури.

Таким чином, поточний ремонт кожного окремого будинку, будівлі, споруди, лінійного об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури є окремим предметом закупівлі і не потребує застосування Закону у випадку, якщо вартість поточного ремонту об’єкту в цілому менша ніж 200 тис. грн.

Враховуючи відсутність в ЄЗС терміну «поточний ремонт», замовник має проставляти код будівельних робіт.

Розберемо детально практику медзамовників міста Києва та Київської області та порушення, яких допускаються, а також наведу інформацію з відповідей на свої листи-реагування від Північного офісу Державної аудиторської служби України (ДАСУ) щодо ситуацій в прикладах.

І) Замовник №1 у липні 2017 року протягом трьох днів підряд оголошував допорогову процедуру закупівлі  поточного ремонту коридорів на другому та третьому поверхах, поточний ремонт коридору (третій поверх), ДК 021:2015: 45000000-7 (очікувана вартість закупівлі складала 198 500 грн); поточний ремонт коридору (другий поверх) ремонт підлоги та електромонтажні роботи ДК 021:2015: 45000000-7 (очікувана вартість закупівлі складала 172 400 грн); поточний ремонт коридору (другий поверх), малярні роботи ДК 021:2015: 45000000-7 (очікувана вартість закупівлі складала 199 985 грн).

У даному випадку, як бачимо, предметом закупівлі є послуги з поточного ремонту корпусу будинку (але ніяк не окремо коридору другого поверху та коридору третього поверху будівлі).

Отже, об’єкт будівництва ‑  корпус Замовника №1 Поточний ремонт – це послуги у відповідності до Закону. Визначаємо предмет закупівлі за об’єктом будівництва ‑ послуги з поточного ремонту корпусу будинку.

Будівельні роботи знаходяться в розділі ЄЗС за кодом 45000000-7. Цей розділ містить ступені деталізації робіт з будівництва за видами робіт, об’єктами будівництва різного призначення. Згідно з Порядком, замовник для робіт зазначає в дужках предмет закупівлі відповідно до показників другої - п’ятої цифр ЄЗС. Отже, замовник може зазначити в дужках предмет закупівлі робіт відповідно до показника і другої цифри ЄЗС: 45000000-7 Будівельні роботи, що відповідає Порядку: Поточний  ремонт корпусу будинку (45000000-7 Будівельні роботи).

Таким чином, в даному випадку замовник правильно визначив код згідно з ЄЗС для проведення закупівлі, але водночас абсолютно неправомірно поділив предмет закупівлі на три окремі процедури. Внаслідок такого поділу вартість кожної з них не перевищувала вартісні межі, встановлені абзацом другим частини першої статті 2 Закону, що дало замовнику можливість уникнути проведення процедури відкритих торгів.

Північний офіс ДАСУ в свою чергу зазначив, що визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Крім того, посилаючись на роз’яснення Мінекономрозвитку
від 25.11.2016 №3302-01/38216-06, виділено, що послуги з поточного ремонту проводяться за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури, їх закупівлю замовник здійснює керуючись вартісними межами, встановленими частиною першою статті 2 Закону для кожного окремого будинку, будівлі, споруди, лінійного об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури.

Таким чином, Замовником №1 закупівля послуг з поточного ремонту приміщення була проведена з порушенням вимог законодавства про закупівлі.

Даний замовник внесений до списку чергових планових заходів державного фінансового контролю.

ІІ). Наступний Замовник №2 – та проведення допорогової процедури закупівлі, предметом якої був капітальний ремонт стаціонарного флюорографа ФЦОЗ з очікуваною вартістю 225 000 грн.

Керуючись тим, що закупівля має назву «капітальний ремонт», замовник провів її як допорогову, адже капітальний ремонт ‑ це роботи. Проте, в даному випадку така закупівля проведена з порушенням вимог законодавства про закупівлі. Чому?

Замовник правильно визначив предмет закупівлі за кодом ЄЗС: ДК 021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, –

натомість, очікувана вартість такої закупівлі становила 225 000 грн, тобто вартісна межа, що встановлена частиною першою статті 2 Закону, була перевищена. Отже, замовником уникнено проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів Північним офісом ДАСУ за результатом отриманої інформації про порушення було проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності лікарні.

ІІІ) Замовник №3 проводив допорогову закупівлю з очікуваною вартістю 1 499 999 грн, на послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Капітальний ремонт з модернізацією рентген діагностичного апарату на два робочих місця в дитячій поліклініці № 1 ДКЛ).

Як свідчить інформація в системі закупівель, замовником код предмета закупівлі визначений відповідно до ЄЗС ДК 021:2015: 50420000-5 ‑ Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.

Отже, для закупівлі послуг з очікуваною вартістю 1 499 999 грн замовник обрав допорогову процедуру на тій підставі, що предметом закупівлі був капітальний ремонт медичного обладнання, отже ‑ роботи.

Однак, в даному випадку ремонт рентген діагностичного апарату відноситься до послуг з ремонту та технічного обслуговування.

Тендерна документація даної процедури закупівлі містить файл під назвою «Кошторис витрат на капітальний ремонт_Заказчику(3).doc. В зазначеному файлі наведено таблицю, яка складається з двох частин: Перелік робіт по виконанню ремонту та Перелік комплектуючих.

Отже, формуючи тендерну документацію, замовник був обізнаний про необхідні витрати та про їх орієнтовну вартість. Крім того, замовнику мало бути відомо, що вартість обладнання (комплектуючих) в декілька разів перевищує вартість надання послуг на його монтаж та налаштування.

Отже, при очікуваній вартості процедури закупівлі послуг 1 499 999 грн. обрання допорогової процедури було неправомірним.

Північний офіс ДАСУ повідомив, що враховуючи положення нормативно-правових актів, якими має керуватися замовник під час визначення предмета закупівлі робіт, вищевказаний предмет закупівлі відноситься не до робіт, а до послуг. Отже, обравши допорогову процедуру закупівлі для придбання послуг очікуваною вартістю 1 499 999 грн замовник уникнув проведення процедури відкритих торгів, що є порушенням Закону.

Даний замовник внесений до списку чергових планових заходів державного фінансового контролю.

ІV). Аналогічно попередньому замовнику, Замовником №4 проведено допорогову закупівлю з очікуваною вартістю 775 000 грн на послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Капітальний ремонт рентген апарату OPERA Т-30сs). Код предмета закупівлі відповідно до ЄЗС ДК 021:2015: 50420000-5 ‑ Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання;

Знову ж таки, для закупівлі послуг очікуваною вартістю 775 000 грн замовник обрав допорогову процедуру на тій підставі, що предметом закупівлі був капітальний ремонт рентген апарату.

Проте, обраний предмет закупівлі відноситься не до робіт, а до послуг. Оскільки очікувана вартість закупівлі становить 775 000 грн замовник уникнув проведення процедури відкритих торгів, що є порушенням Закону.

Таким чином, як свідчить практика, далеко не всі послуги, що мають назву «Капітальний ремонт» є роботами. Замовники здійснюють закупівлі послуг з капітального ремонту медичного обладнання як допорогові закупівлі, в той час як в таких випадках до замовників застосовуються положення Закону, адже вартість закупівлі послуг перевищує 200 000 грн.

Безпідставно застосувавши допорогові процедури закупівель, вказані в статті медичні заклади вчинили порушення законодавства про закупівлі.

Замовникам потрібно уважно ставитись до процесу проведення закупівель та уникати можливих порушень. Сподіваюсь практичні поради допоможуть зробити ваші закупівлі більш ефективними.

схожi новини

Стаття від експерта
Строк дії договору є істотною умовою договору про закупівлю. І сторони договору мають розуміти, як правильно його сформувати . На що зважати при цьому, пояснив E-Tender
Стаття від експерта
Укладення договору про закупівлю є завершальною стадією всього процесу проведення процедури закупівлі. Замовнику та учаснику слід бути уважними на цій стадії. Допомагаємо розібратися та розповідаємо про усі тонкощі договору про закупівлю у нас на сайті - E-tender.ua
Стаття від експерта
Відповіді на питання від слухачів вебінару, що був проведений 22 грудня, 2022 року по темі «Закупівлі продуктів харчування: що слід враховувати замовнику"