Назад до каталогу статей
Стаття від експерта

Зелені публічні закупівлі - малими кроками до великих перемог

31 Липень 2018

Максимум інформації від Ігора Комендо про Зелені публічні закупівлі (ЗПЗ). Та основні переваги їх застосування

Ігор Комендо, директор громадської організації GoLOCAL

Ігор КОМЕНДО

Зелені публічні закупівлі (ЗПЗ) – це закупівлі товарів, робіт та послуг  з поліпшеними екологічними характеристиками таврахуванням повної вартості їхнього життєвого циклу для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Зелені, або сталі закупівлі в Україні – явище відносно нове. Багато хто із замовників про нього чув, але сказати напевне, в чому полягає суть підходу, можуть далеко не всі. Застосування вимог екологічних і соціальних стандартів разом із проведенням оцінки повної вартості життєвого циклу предмету закупівлі дозволяє досягти високої ефективності закупівлі. Застосовуючи  ЗПЗ, бюджетні організації встановлюють до предмету закупівлі вимоги технічних специфікацій щодо:

  • безпеки та функціональних характеристик;
  • ефективності використання енергії, водних та інших ресурсів під час експлуатації (використання) у поєднанні з зниженням викидів забруднюючих речовин та парникових газів;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Основними перевагами застосування ЗПЗ є наступні:

1. Економічна ефективність. Внаслідок підвищення енергоефективності, раціонального використання водних та інших ресурсів, скорочуються витрати, зменшуються обсяги утворюваних виробничих відходів, відбувається запобігання екологічним ризикам.

2. Поліпшення умов праці та підвищення продуктивності. Стале виробництво передбачає поліпшення умов праці, йдеться і про безпосереднє виробництво, і про мінімізацію впливу шкідливих речовин на здоров’я людини, що працює.

3. Захист довкілля, екологічна безпека та раціональне використання ресурсів. Окрім загального зменшення впливу на стан довкілля та накопичення відходів, принцип зелених закупівель також передбачає заборону вмісту небезпечних речовин, що забруднюють довкілля та шкодять здоров’ю, сприяє скороченню викидів парникових газів, збереженню, охороні та відновленню біологічного різноманіття.

4. Розвиток інновацій та залучення інвестицій. Запит на екологічну продукцію, товари та послуги з боку держави призводить до заохочення розвитку інновацій та стимулювання впровадження технологій більш чистого виробництва.

5. Досягнення лідерських позицій органів влади та бюджетних організацій через практичний приклад екологічної та соціальної відповідальності. 

Виникає цілком логічне запитання – чи можна використовувати ці підходи в Україні? Так. Імплементації ЗПЗ в наших реаліях допоможуть «три кити»: кваліфікаційні критерії, технічні специфікації та критерії ціни. Зупинимося детальніше на кожному пункті.

І. Кваліфікаційні критерії 

Стаття 16 «Кваліфікаційні критерії» Закону України «Про публічні закупівлі» встановлює вичерпний перелік кваліфікаційних критеріїв, що можуть бути встановлені замовниками відносно учасників процедури закупівлі. Це наявність:

  • обладнання та матеріально-технічної бази;
  • працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
  • документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Закон не передбачає можливість встановлювати інші кваліфікаційні критерії, тому встановлення екологічних вимог до учасників процедури можливе лише в межах перелічених критеріїв. Наприклад, при замовленні послуг з проектування енергоефективної будівлі, замовник може вимагати документи, що підтверджують наявність у виконавця кваліфікованих працівників, що мають досвід виконання аналогічних проектів.

ІІ. Технічні специфікації

Статтею 22 «Тендерна документація» Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що технічна специфікація повинна містити вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Таким чином, законодавство України прямо передбачає обов’язок замовника використовувати заходи із захисту довкілля при формуванні тендерної документації, але у більшості випадків замовник використовує цю норму суто формально. Хоча, експлуатаційні та інші характеристики, вимоги до системи управління та технології виробництва (в залежності від категорії предмету закупівлі), зазначені в технічній специфікації, особливо ті, які встановлені на основі міжнародних, або національних стандартів, норм і правил, запобігатимуть корупційним проявам та сприятимуть забезпеченню умов для добросовісної конкуренції серед учасників процедури закупівлі.

Під час встановлення таких критеріїв необхідно враховувати: рівень впливу предмету закупівлі на стан довкілля на всіх етапах його життєвого циклу; можливість заміни небезпечних речовин на більш безпечні; загальний баланс між економічною вигодою і впливами на стан довкілля і здоров'я людини на різних стадіях життєвого циклу предмета закупівлі; екологічні маркування, зокрема екологічні критерії оцінювання життєвого циклу програм екологічного маркування І типу згідно ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT) тощо.

ІІІ. Критерій вибору – «ціна»

Звісно, щоб закупівля була ефективною, необхідно визначити, наскільки економічно доцільно застосовувати заходи із захисту довкілля. При цьому варто враховувати не просто зазначену ціну товару, роботи або послуги, а повну вартість життєвого циклу предмету закупівлі, яка включає в себе як витрати безпосередньо замовника (користувача) – придбання, використання, обслуговування та утилізація; так і витрати, віднесені до зовнішніх екологічних аспектів (наприклад забруднення атмосферного повітря, стічних вод, викиди парникових газів, утилізація відходів).

Ось декілька прикладів визначення предмету закупівлі, з урахуванням заходів із захисту довкілля:

  • якщо закуповуються меблі, паперова продукція чи пластикові вироби, варто надавати перевагу товару, який придатний до повторної переробки, а також такому товару, вміст якого має певний відсоток переробленого матеріалу (наприклад, виготовлений з макулатури);
  • при закупівлі миючих засобів, варто надавати перевагу без фосфатним засобам та засобам з обмеженим вмістом небезпечних хімічних речовин; краще надавати перевагу екологічно сертифікованим мийним засобам, що пройшли оцінювання по багатьом критеріям щодо хімічної безпеки та мають високу ступень біологічного розкладу.

На перший погляд, наведений вище алгоритм виглядає досить складно, але насправді кожен замовник може застосувати принцип ЗПЗ. Головне, адекватно оцінювати рівень впливу на довкілля об’єкту закупівлі (товару чи послуги), аналізувати які товари або продукція матиме мінімальний вплив та служитиме довше, та свідомо приймати остаточне рішення.

З метою інформування замовників та інших зацікавлених осіб про важливість та переваги застосування ЗПЗ, експерти GoLOCAL ініціювали освітній проект із зелених публічних закупівель для державних службовців. Ми вирішили залучити досвід наших сусідів – словаків. Словаччина - одна з перших країн у Центральній Європі, ухвалила нормативні акти стосовно застосування екологічних критеріїв і вже понад 10 років успішно продовжує цю практику.

Так у 2017 році і виник проект «Зелені публічні закупівлі: передача досвіду зі Словаччини в Україну». В рамках проекту було проведено аналіз сучасного стану ЗПЗ в Україні; визначено бар’єри впровадження ЗПЗ в Україні, а також надано позитивні приклади застосування зелених закупівель у Словаччині та Євросоюзі; складено рекомендації щодо впровадження ЗПЗ в Україні на підставі діючого законодавства й базуючись на словацькому досвіді.

Одним із ключових завдань проекту було підвищення обізнаності про ЗПЗ серед державних органів влади та громадян України. З цією метою експерти GoLOCAL розробили навчальний онлайн курс, розрахований на державних службовців, безпосередньо задіяних у процес здійснення публічних закупівель. В курсі максимально повно та доступно висвітлюється інформація про застосування заходів із захисту довкілля, даються конкретні приклади проведення закупівель із використанням екологічних критеріїв.

Детальну інформацію про результати проекту, а також велику кількість довідкової інформації, що стосується зелених публічних закупівель, можна знайти на сайті http://gpp.golocal-ukraine.com/uk/. Це ресурс, на якому замовники зможуть знайти переклади міжнародних стандартів ISO, критерії та рекомендації Єврокомісії стосовно проведення публічних закупівель окремих категорій товарів, посилання на основні нормативні акти в сфері зелених закупівель, а також посилання на навчальний онлайн курс, який знаходиться у вільному доступі для всіх бажаючих його пройти.

Підсумовуючи, хочу звернутись до усіх, хто залучений до проведення тендерних процедур в Україні, не боятися впроваджувати зміни, експериментувати й показувати приклад своїм колегам та конкурентам. Не має значення, ви державний службовець, чи приватний підприємець – вклад кожного у поширення досвіду застосування ЗПЗ є надзвичайно важливим для нашого спільного майбутнього. Якщо виникають сумніви або будь-які додаткові питання, команда GoLOCAL, а також наші колеги-експерти із ВГО «Жива планета» готові надати усім бажаючим методичну та консультаційну підтримку у проведенні закупівель, застосовуючи заходи із захисту довкілля.

Сайт ГО GoLOCAL - http://golocal-ukraine.com/uk/.

Сайт проекту - http://gpp.golocal-ukraine.com/uk/.

Малими кроками, але разом, ми впевнено рухаємось до великих перемог!

схожi новини

Стаття від експерта
За наявності яких підстав законодавством дозволено правомірно вносити зміни до істотних умов договору про закупівлю. Як правильно зменшити обсяги закупівлі, змінити ціну за одиницю товару та продовжити строк дії договору, читайте у статті
Стаття від експерта
Як описати обставини непереборної сили в договорі про закупівлю на Прозорро. Які чотири нюанси підтвердження обставин непереборної сили. Коли заборонено укладати договір про закупівлю. Чи можна корегувати умови договору під час його укладення , пояснює E-Tender
Стаття від експерта
Строк дії договору є істотною умовою договору про закупівлю. І сторони договору мають розуміти, як правильно його сформувати . На що зважати при цьому, пояснив E-Tender