Назад до каталогу статей
Стаття від експерта

ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ У ЧАС ВІЙНИ: ЯКУ ПІДСТАВУ ОБРАТИ, ПОЯСНЮЄ E-TENDER

14 Березня 2023

За наявності яких підстав законодавством дозволено правомірно вносити зміни до істотних умов договору про закупівлю. Як правильно зменшити обсяги закупівлі, змінити ціну за одиницю товару та продовжити строк дії договору, читайте у статті

Також читайте:

В умовах нестабільності ринку зумовленої воєнним станом, необхідність у  перегляді істотних умов укладених  договорів виникає все частіше. Проте Постановою №1178  визначено, що істотні умови договору про закупівлю (крім договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг для/з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури за основними технічними показниками, погодженими Міненерго) замовникам не дозволено змінювати після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі на власний розсуд.

Але, звісно, є і виключення з цього правила. Законодавець все-таки врахував необхідність у корегуванні умов договорів про закупівлі й передбачив у Постанові № 1178 ряд випадків, які дозволяють змінювати умови договорів.

Зауважимо, що  контролюючі органи, серед іншого, дуже полюбляють перевіряти саме  етап виконання договору про закупівлю. Адже  якраз саме в частині зміни істотних умов договору, замовники й допускають левову частку порушень.

Далі розберемо, що це за випадки, як їх застосувати та на що замовнику слід звернути увагу.

Випадки, у яких дозволено замовнику змінювати умови договору про закупівлю

Такі випадки передбачені у пункті 19 Особливостей*. Ними є:


*Постанова затвердила Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості про закупівлі, Постанова № 1178).


1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2. Погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару.

Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4. Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5. Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6. Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8. Зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини 6 статті 41 Закону про закупівлі.

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.

Заважимо, що ці підстави, поширюються виключно на договори, які за своїм визначенням є договорами про закупівлю. Які це саме договори, пояснили у статті.

Розглянемо кожну з цих підстав окремо.

 • Підстава 1. Зменшення обсягів закупівлі

Якщо у замовника змінено кошторис, у такому разі, сторони можуть зменшити обсяг закупівлі, в залежності від наявного фінансування, оформивши це додатковою угодою.

 • Підстава 2. Зміна ціни за одиницю товару у зв’язку з коливанням цін на ринку

Підстава в підпункті 2 пункту 19 Особливостей щодо зміни ціни товару за одиницю має певні особливості, їх виділили у сім акцентів.

1


Приклад порядку зміни ціни у договорі

Рекомендуємо у договорі про закупівлю прописувати порядок зміни ціни, наприклад, так:

"1️. Зміна ціни за товар у разі коливання ціни такого товару на ринку здійснюється за згодою сторін пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку у вигляді додаткової угоди до цього договору на підставі письмового звернення постачальника (у випадку збільшення ціни товару на ринку) або на підставі звернення замовника (у випадку зменшення ціни товару на ринку).

2️. До звернення сторони про зміну ціни товару має бути долучене документальне підтвердження наявності коливання ціни товару на ринку України.

3️. Достатнім документальним підтвердженням наявності ринкових коливань ціни на товар вважатиметься документ, виданий будь-яким компетентним органом, що міститиме інформацію в числовому (ціновому) та відсотковому співвідношенні про зміни рівня цін на ринку України між датою початку строку дії договору (якщо ціна переглядається вперше) або відповідної додаткової угоди (якщо ціна переглядається вдруге і надалі) та датою розрахунку ціни за товар.

4️. Компетентним вважається будь-яке підприємство, установа чи організація, що згідно з законодавством чи відповідно до свого статуту здійснює діяльність у сфері дослідження товарних ринків, моніторингу та аналізу цін, статистичних спостережень.

5️. Звернення про зміну ціни товару розглядається іншою стороною протягом ___ календарних днів. У зазначений строк інша сторона або надсилає  постачальнику 2 примірники підписаної додаткової угоди про зміну ціни товару (за потреби – з пропорційним  зменшення  кількості товару)  або надає вмотивовану письмову відмову.

6️. Замовник відмовляє постачальнику у підвищенні ціни товару в будь-якому з таких випадків:

 • звернення постачальника про збільшення ціни товару не  містить документального підтвердження наявності коливання ціни товару на ринку України відповідно до умов цього договору;
 • звернення постачальника про збільшення ціни товару направлене замовнику більш як через ___ календарних днів з дня, яким датовано документ, що підтверджує наявність ринкових коливань;

7️. У випадку відмови постачальника зменшувати ціну товару за зверненням замовника - він втрачає право в подальшому звертатись до замовника з зверненням з пропозицією збільшення ціни товару

8️. Збільшення ціни за поставлений та / або оплачений товар не допускається".

ВАЖЛИВО

У Постанові № 1178 немає граничного  відсотку, на який дозволяється збільшувати ціну  як це було передбачено у Законі про закупівлі. Слідкувати потрібно лише за тим, щоб відсоток збільшення ціни за одиницю товару не перевищував відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку.


Запрошуємо до нас на безоплатний вебінар, що відбудеться 21 березня, присвячений темі моніторингу у публічних закупівлях. Розглянемо алгоритм дій для замовників. • Підстава 3. Покращення якості предмета закупівлі

Застосовуючи дану підставу слід переконатися, що зміна не призведе до зміни предмета закупівлі, його технічних та функціональних характеристик передбачених в тендерній документації Інакше кажучи, замовники мають покращити виключно якість предмета закупівлі. Наприклад, надійність, технологічність, показники безпеки, транспентабельність, тощо.

Також важливо, що у випадку покращення замовником предмета закупівлі, ціна договору має залишитись незмінною.

 • Підстава 4. Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару

Коли замовник укладає додаткову угоду про продовження строку договору про закупівлю, то має це робити одночасно із продовженням строку виконання зобов'язань. Оскілки договір має і строк дії договору і строк протягом якого сторони мають виконати свої зобов'язання за ним.

Зверніть увагу, що підставою для продовження строку дії договору та зобов'язань мають бути об’єктивні обставини, що спричинили таке продовження:

 • обставин непереборної сили;
 • затримки фінансування витрат замовника.

Ще однією умовою застосування цієї підстави є документальне підтвердження обставини, які її спричинили. Такі зміни не повинні призводити до збільшення ціни договору про закупівлю.

Що є обставинами непереборної сили або форс-мажорними обставинами, ми пояснили у статті.

 • Підстава 5. Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення

Буває так, що сезонні товари можуть зменшуватися у ціні, тож для того щоб зменшити у зв'язку із цим ціну договору, потрібно документальне підтвердження про це, наприклад, від органу статистики.

Звертаємо увагу, що не тільки учасник може звертатися до замовника про зменшення ціни договору. І сам замовник, аналізуючи ринок і, спостерігаючи тенденцію зменшення ціни на ринку, вправі звернутися до учасника з пропозицією укладення додаткової угоди щодо зменшення ціни договору про закупівлю. Важливим є те, що при цьому не можна змінювати кількість, якість та обсяг товарів, робіт та послуг.

Якщо з'являються вивільнені кошти від такої закупівлі, то замовник може прийняти окреме рішення щодо їх перерозподілу  для придбання того ж або інших предметів закупівлі.

 • Підстава 6 та 7. Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів, індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти

Що стосується зміни ціни іноземної валюти, то таку умову замовнику рекомендуємо перебачати у проєкті договору у випадках придбання замовником товарів іноземного походження або , якщо предмет закупівлі містить імпортну складову. Аби мати можливість скористатися такою підставою у проєкті договору слід зазначити прив'язку до валюти, в якій буде проводитися розрахунок та формулу такого  розрахунку.

Державні регульовані ціни запроваджуються Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень у встановленому законодавством порядку. Наприклад, ціни на електроенергію визначає НКРЕКП. У випадках зміни затверджених тарифів пропорційно може змінюватись і ціна.
До речі, це єдина підстава, при застосуванні якої дозволяється збільшувати і загальну ціну договору, залишивши обсяг предмету закупівлі без змін.

 • Підстава 8. Зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону про закупівлі

Розберемо, як застосовувати цю норму.

1

РЕКОМЕНДУЄМО

Зважати на таке обмеження при укладенні додаткової угоди в частині виконання платіжного доручення. Оформлюйте додаткову угоду та одночасно затверджуйте річний план на закупівлю, яку планує в наступному році. У річному плані вказуйте суму за мінусом використаних 20 відсотків.

Повідомлення про внесення змін до договору на ProZorro

Також не забувайте, що після внесення змін обов'язково маєте оприлюднити повідомлення про внесення змін до договору в системі Прозорро і саму додаткову угоду. Документи оприлюднюйте у форматі pdf.

Про які договори звітувати пояснили у статті на майданчику E-Tender.

Оприлюднюєте повідомлення про внесення змін до договору протягом 3 робочих днів з дня внесення змін. Якщо внесли зміни до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктом 19 Особливостей, оприлюднюйте повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. Інформацію у повідомленні вказуйте відповідно до пункту 20 Особливостей.

Перегляньте вебінар на Е-Тендер із Діаною Чайкою про договори про закупівлю та дізнайтеся більше про їх особливості укладення, зміну та припинення.6-7 квітня 2023 року у Львові 

ПП «Тендер Експерт» проведе для замовників навчання

Де ви, зокрема:

 • Розберете усі нюанси планування закупівель та роботи закупівельників в умовах воєнного стану;

 • Засвоїте нові правила звітування по прямих угодах. Закупівлі в електронному каталозі як альтернатива відкритим торгам;

 • Розглянете алгоритм здійснення відкритих торгів з особливостями;

 • Розберете, як воєнний стан вплинув на договірні відносини, що доцільно включати в проєкти договорів та як вносити зміни до договорів, укладених в період воєнного стану;

Учасники отримають проєкт ТД з урахуванням особливостей та зразки інших документів.


Якщо у вас залишилися запитання, телефонуйте за номером 0 800 30 77 55 (безкоштовно в межах України) або пишіть на e-mail support@e-tender.ua

Зацікавила інформація статті?
Отримати додаткове розʼяснення

схожi новини

Стаття від експерта
Як описати обставини непереборної сили в договорі про закупівлю на Прозорро. Які чотири нюанси підтвердження обставин непереборної сили. Коли заборонено укладати договір про закупівлю. Чи можна корегувати умови договору під час його укладення , пояснює E-Tender
Стаття від експерта
Строк дії договору є істотною умовою договору про закупівлю. І сторони договору мають розуміти, як правильно його сформувати . На що зважати при цьому, пояснив E-Tender
Стаття від експерта
Укладення договору про закупівлю є завершальною стадією всього процесу проведення процедури закупівлі. Замовнику та учаснику слід бути уважними на цій стадії. Допомагаємо розібратися та розповідаємо про усі тонкощі договору про закупівлю у нас на сайті - E-tender.ua