Назад до каталогу статей
Новини

Зміни у публічних закупівлях: коментуємо нові положення Постанови №1178

27 Лютого 2023

Уряд вніс зміни до Постанови № 1178, яка затверджує Особливості здійснення публічних закупівель. Що це за зміни, прокоментували у статті

25 лютого набули чинності зміни до Постанови № 1178, яка затверджує Особливості здійснення публічних закупівель (далі - Особливості, Постанова №1178). Змін виявилося чимало, зокрема, торкнулися вони звітування, відмови в участі учаснику у відкритих торгах та відхилення учасників, підстав для проведення прямої закупівлі, тощо. Далі поговоримо про головні з них.

Зауважимо, що закупівлі, розпочаті до набрання чинності змінами, тобто до 24.02.2023 року, замовник проводить за порядком та нормами, які діяли на той момент. 

Змінили положення щодо звітування

Зміни відкоригували деякі положення Особливостей щодо публікації звіту про виконання договору про закупівлю:

  • Замовник не оприлюднює звіт про договір про закупівлю укладеного без використання електронної системи закупівель, вартість якого менше 50 тис. грн;
  • Замовник не оприлюднює звіт про виконання договору, укладеного в порядку застосування винятків за пунктом 13 Особливостей;
  • Замовник оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю при здійсненні відкритих торгів та при закупівлі в електронному каталозі Prozorro Market відповідно до пункту 10 Особливостей;
  • Якщо замовник закуповує в порядку передбачених в п. 13 Особливостей, то разом із звітом про договір про закупівлю, оприлюднює в Прозоро договір про закупівлю та всі додатки до нього, а також обґрунтування застосування замовником підстави для здійснення закупівлі.

Також зауважимо, що у разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 Особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю, за умови його виконання або розірвання сторонами, замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини 1 статті 10 Закону України “Про публічні закупівлі”. Як бачимо, наразі замовник публікуватиме звіт про виконання сторонами договору про закупівлю за результатами відкритих торгів та за результатами використання електронного каталогу для закупівлі відповідних товару.

Виключили підставу для проведення прямої закупівлі

Зміни виключили абз 2 пункту 9 Постанови № 1178, яким було передбачено проводити закупівлі без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом про закупівлі та Особливостями.

Втім, абз 5 пункту 9 доповнили застереженням щодо неможливості дотримання строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником. До змін, усі закупівлі з цієї підстави можна було проводити без використання відкритих торгів/електронного каталогу.

Наразі норма звучить так: “публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для ліквідації наслідків бойових дій в умовах воєнного стану відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на зазначені цілі здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, визначеними відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України, без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом та цими особливостями, у разі неможливості дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником."

Оновили пункт 13 Особливостей щодо винятків

Винятки, які передбачені у пункті 13 Особливостей, зазнали суттєвих змін, деякі з них проілюстрували у таблиці:  

№ підпункту
Оновлений зміст
Пояснення змін
1
інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення відкритих торгів та/або в тендерній документації, належить до інформації з обмеженим доступом або коли її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку та/або безпеці об’єктам енергетичної або газової інфраструктури та/або об’єктам електроенергетики та/або об’єктам розробки чи видобування вуглеводнів, за наявності відповідного обґрунтування.”
До підстави додали об’єкти інфраструктури і визначили необхідність відповідного обгрунтування.
2
“замовник або його відокремлений підрозділ, що здійснює закупівлю згідно з абзацом 2 пункту 15 цих особливостей, перебуває на території активних бойових дій, які не були завершені на дату укладення договору про закупівлю.”
Тепер підставою для звітування є також відокремленого підрозділу замовника, що здійснює їх згідно з абзацом другим пункту 15 Особливостей. Зверніть увагу, ця підстава тепер можлива, якщо бойові дії на території, де перебуває замовник та його відокремлений підрозділ, не були завершені на дату укладення договору про закупівлю.
3
“Замовник не може дотриматися строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, що повинно бути документально підтверджено замовником, якщо публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для:”
Тепер, якщо замовник не може дотриматися строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, має це обгрунтувати.
6
“відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 44 цих особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений в тендерній документації”.
Змінами уточнили, що при укладанні прямої угоди після того як ніхто не подався на відкриті торги не можна змінювати проєкт договору про закупівлю. Також визначено, що сума договору про закупівлю встановлюється з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції над очікуваною вартістю, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений в тендерній документації.
12
“після слів “критичної інфраструктури” доповнити словами і цифрами “, що віднесені до І або ІІ категорії критичності відповідно до Порядку віднесення об’єктів до критичної інфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1109 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 93, ст. 2994; 2022 р., № 101, ст. 6303), у разі неможливості дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником;”.
Уточнили, що виняток поширюється на об’єкти критичної інфраструктури, що віднесені до І або ІІ категорії критичності згідно з Постановою № 1109. Також зверніть увагу, що це лише у разі неможливості дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу (Прозорро Маркет), яка повинна бути документально підтверджена замовником.

Змінили формулювання підстав для відмови в участі  у тендері

Тепер оновений перелік підстав для відмови в участі в закупівлі міститься у пункті 44 Постанови № 1178.  

Так, зокрема, замовник наразі має вимагати тільки від керівника підприємств такі довідки, як про відсутність судимості, про відсутності корупційного правопорушення, про  відсутність притягнення до відповідальності за вчинення  пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Зауважимо, до змін замовник міг вимагати як від керівника, так і від особи учасника, на яку видали довіреність.

Змінили підстави для відхилення тедерних пропозицій

Нові зміни дещо й відкригували положення Постанови № 1178 про відхилення тендерних пропозицій. Так вилучили таку підставу для відхилення як, - мова подання тендерної пропозиції. До змін замовник міг відхилити учасника тендера, якщо його пропозиція була викладена іншою мовою, ніж тою, що передбачено було тендерною документацією.

А ось підставу про тендерне забезпечення змінили так: не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником. Тож, наразі немає можливості відхиляти учасника, коли забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені були замовником у тендерній документації до такого забезпечення.

Зміни також розширили перелік суб’єктів рф/рб, з якими не можна укладати договори про закупівлю та пропозицію яких замовник відхиляє. Так, якщо учасник є:

  • громадянином рф/рб (крім того, що проживає на території України на законних підставах);  
  • юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб;  
  • юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є рф/рб, громадянин рф/рб (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб;

або

  • пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з рф/рб (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності Постановою № 1178.

Уточнили щодо права не вказувати місцезнаходження замовника та постачальника

  • Зміни передбачили, що замовник може не зазначати в договорі про закупівлю  інформацію про точне місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг),  

та/або

  • місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Все це можливо, якщо оприлюднення несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника. У такому разі  таку інформацію можна зазначатися як назву населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).

Така можливість передбачена у пункті 10 Особливостей для договорів, що укладаються за результатами відкритих торгів та закупівлі через електронний каталог, а в пункті 13 Особливостей - при укладенні прямих договорів.

Самостійне декларування учасника щодо відсутності підстав у відмові в тендері

Змінами передбачено, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 44 (крім абзацу 14 пункту 44), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в Прозорро під час подання тендерної пропозиції.

Тобто за усіма пунктами самодекларування на етапі подання пропозиції, окрім підстави, коли учасник не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

Учасник процедури закупівлі, що перебуває в таких обставинах, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в тендері.Шановні закупівельники, змін є чимало, а запитань - ще більше. 

Ми запрошуємо вирішити їх разом на нашому вебінарі, присвячений Постанові № 1178. Участь безоплатна, реєстрація  - обов’язкова!

Ми із Агентством Консалт надамо відповіді на ваші найпоширеніші запитання про закупівлі, враховуючи останні зміни.

До зустрічі!


Зацікавила інформація статті?
Отримати додаткове розʼяснення

схожi новини

Новини
За останній місяця цього року до використання нашої платформи долучилися нові приватні компанії, що вже успішно проводять свої закупівлі
Новини
Уряд затвердив Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації в системі Прозорро.Продажі. У статті розповіли коротко про те, як буде проходити аукціон
Новини
Уряд ухвалив порядок продажу конфіскованих російських активів та майна у системі Прозоро.Продажі. Буде відкритий та абсолютно прозорий продаж такого майна