Назад в каталог статей
Мнение экспертов

Стоимость жизненного цикла товара - новый критерий оценки закупок в Prozorro

31 Мая 2021

С мая 2021 заказчики в системе Prozorro могут проводить закупки товаров, работ и услуг, применяя новый критерий оценки тендерных предложений - «стоимость жизненного цикла».

Елизавета Штупун, руководитель консультационного центра E-Tender

Що таке вартість життєвого циклу товару 

Вартість життєвого циклу  - це сукупність вартості предмета закупівлі (або  його частини) та витрат замовника, які він нестиме під час використання, обслуговування та припинення використання предмета закупівлі.

Коли замовник застосовує критерій оцінки вартості життєвого циклу, він  може вимагати від постачальника оцінки витрат, які пов’язані з:

1) використанням, зокрема споживанням енергії та інших ресурсів;

2) технічним обслуговуванням;

3) збором та утилізацією;

4) зменшенням впливу на навколишнє середовище, у разі якщо грошова вартість екологічних чинників може бути визначена (вплив викидів парникових газів, забруднюючих речовин тощо).

Замовник в оголошенні закупівлі може вказати не всі ці види витрат, а лише кілька з них. На майданчику Е-Тender (мал.1) замовник, при публікації оголошення, може зазначити в критеріях, що учаснику потрібно надати документ (довідку) або заяву (заповнити електронне поле) або просте погодження (вказати витрати).

мал. 1

В свою чергу, учасник аукціону, при поданні пропозиції, вказує інформацію щодо вартості параметру життєвого циклу (приклад на мал.2).

мал.2


Особливості розрахунку «вартості життєвого циклу»

Вартість життєвого циклу розраховується за методикою, яка наводиться у тендерній документації.  Окрім ціни на товар та оцінки вартості життєвого цикла, замовник може встановлювати й інші критерії оцінки пропозиції (умови оплати, гарантійні зобов'язання тощо). Але питома вага вартості життєвого циклу не може бути нижчою ніж 70 відсотків, крім випадків застосування процедури конкурентного діалогу.

Відповідно до ст.22 Закону України  «Про публічні закупівлі», методика оцінки тендерних пропозицій повинна містити опис усіх складових вартісних елементів та перелік документів і інформації, які повинні надати учасники для підтвердження вартості складових елементів життєвого циклу.

У разі необхідності дисконтування витрат життєвого циклу майбутніх періодів, замовник може використовувати поточну облікову ставку Національного банку України.

Вартість життєвого циклу може рахуватися, як сума всіх витрат життєвого циклу, або як сума всіх витрат життєвого циклу, поділена на розрахункову одиницю експлуатації предмета закупівлі.

Ціна на аукціоні та укладання договору

Аукціон буде проходити по ціні з урахуванням вартості життєвого циклу - спостерігачі та замовник будуть бачити сам таку ціну. Постачальники під час торгів зможуть змінювати лише ціну товару, а витрати по життєвому циклу будуть лишатись незмінними.

Важливий нюанс стосується укладання договору між переможцем та замовником - сума договору буде складатися з ціни товару та витрат, пов’язаних з його придбанням. Усі послуги пов’язані з вартістю життєвого циклу предмета закупівлі можуть зазначатись в договорі за бажанням замовника.

Якщо потрібна консультація щодо участі у публічних закупівлях на майданчику Е-Тендер, звертайтеся до наших менеджерів:

тел.: 0 800 30 77 55 (безкоштовно в межах України),

 e-mail: support@e-tender.ua


Заинтересовала информация статьи?
Получить дополнительное разъяснение

похожие новости

Мнение экспертов
Мнение экспертов
Мнение экспертов