Пакет подтверждающих документов

Пакет подтверждающих документов: для физических лиц и для юридических лиц.

Пакет підтверджуючих документів

Пакет підтверджуючих документів

Для участі  в аукціоні з приватизації вам необхідно підготовити пакет підтверджуючих документів, що будуть перевірені юристами команди Е-Тендер та звантажені вами до своєї електронної заяви на участь.

Наведений нижче перелік документів передбачений ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі по тексту – Закон):

Для фізичних осіб (громадянин України, іноземних громадян):

  • Письмова заява на участь в електронному аукціоні та згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.
  • Копія паспорта громадянина України
  • або для іноземного громадянина - Копія посвідки про місце проживання, закордонний паспорт. Копії мають бути завірені написом: Копія вірна, ПІБ, підпис, дата.
  • Квитанція/платіжне доручення, що підтверджує сплату реєстраційного внеску з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку
  • Квитанція/платіжне доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску (квитанція, платіжне доручення) з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку
  • Довідка з банку про відкриття особистого/поточного рахунку або карткового рахунку

Для юридичних осіб:

 

  • Письмова заява на участь в електронному аукціоні та згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу*.
  • Для резидентів - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб (можна отримати онлайн за посиланням - https://usr.minjust.gov.ua/ua/paidextract)
  • Для нерезидентів - Документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження - Витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо, засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою
  • Довідка з інформацією про кінцевого бенефіціарного власника. Подається у довільній формі (довідка) за підписом уповноваженої особи, завірена печаткою особи. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності.
  • Остання річна або квартальна фінансова звітність*, разом з відміткою органу про отримання/реєстрацію**.

*Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, Баланс, Звіт про фінансові результати,  звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.  

**Відмітка про отримання - Штамп «ОТРИМАНО», з назвою податкового органу  або      

квитанція №2.  

  • Платіжне доручення, що підтверджує сплату реєстраційного внеску з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку
  • Платіжне доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску (квитанція, платіжне доручення) з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку
  • Довідка з банку про відкриття поточного рахунку 

Для фізичних осіб – підприємців:

  • Письмова заява на участь в електронному аукціоні та згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.
  • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб (можна отримати онлайн за посиланням - https://usr.minjust.gov.ua/ua/paidextract)
  • Остання річна або квартальна фінансова звітність*, разом з відміткою органу про отримання/реєстрацію**.

*Приклад: Податкова декларація платника єдиного податку фізичної – особи підприємця  

**Відмітка про отримання – Штамп «ОТРИМАНО» з назвою податкового органу  або квитанція №2.  

  • Квитанція/Платіжне доручення, що підтверджує сплату реєстраційного внеску з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку
  • Квитанція/Платіжне доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску (квитанція, платіжне доручення) з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку
  • Довідка з банку про відкриття поточного рахунку 

До уваги. У відповідності до вимоги п. 4 ч. 2 ст. 14 Закону гарантійний внесок має бути плачений  з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку. Дана вимога має бути підтверджена у квитанції/платіжному дорученні. У разі сплати гарантійного внеску не з рахунку потенційного покупця або ненадання підтвердження виконання норми закону – орган приватизації має право дискваліфікувати пропозицію переможця. 

Нужна помощь?
Оставьте свой номер телефона. Мы обязательно перезвоним