Щодо оцінки об’єкта оренди, затвердження актів оцінки майна (висновків про вартість) та рецензування звіту про оцінку майна

Щодо оцінки об’єкта оренди, затвердження актів оцінки майна (висновків про вартість) та рецензування звіту про оцінку майна

Питання:

  • Чи може стартова орендна плата для оголошення аукціону з продовження договору оренди визначатися виходячи з балансової вартості об’єкта так, як це відбувається з вільними від орендарів об’єктами?
  • Який порядок продовження договорів оренди єдиних майнових комплексів?

Відповідь:

  • Статтею 8 Закону про оренду (абзац четвертий частини 4) передбачено, що вартість об’єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) вартості, за умови наявності, зокрема, такої підстави: об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного без проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на новий строк.
  • Відповідно до положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна» продовження договорів оренди єдиних майнових комплексів (далі – ЄМК) відбувається виключно на аукціоні. При оренді ЄМК визначається його ринкова (оціночна) вартість.

Під час проведення оцінки ЄМК з метою продовження договору оренди слід керуватися положеннями Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629. Зазначена методика передбачає собою проведення інвентаризації майна, проведення аудиту та інших організаційних заходів.

Джерело з повним текстом роз’яснення - лист ФДМУ від 07.04.2021 № 10-16-7735.

Питання: Просимо роз’яснити порядок проведення незалежної оцінки об’єкта оренди у разі продовження договору оренди за результатами аукціону, а саме: чи проводиться оцінка майна у разі продовження договору оренди за результатами аукціону; хто виступає замовником оцінки майна у разі продовження договору оренди за результатами аукціону?

Відповідь: Пунктом 143 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року (далі – Порядок) не передбачено подання чинним орендарем звіту про ринкову (оціночну) вартість об’єкта оренди при продовженні договору оренди на аукціоні. Із сукупності норм статті 8 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (щодо оцінки об’єкта оренди), пунктів 52 та 146 Порядку можна дійти висновку, що ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди з метою продовження договору оренда саме за результатами аукціону визначається на замовлення балансоутримувача, а не чинного орендаря.

Джерело з повним текстом роз’яснення - лист від 09.11.2020 № 10-16-22790

Питання: Прошу роз’яснити чи потрібно орендарю, який звертається із заявою про продовження договору оренди без проведення аукціону, надавати орендодавцю звіт про оцінку майна разом із рецензією на цей звіт?

Відповідь: Частиною восьмою статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передбачено, що  орендар, який звертається із заявою про продовження договору оренди відповідно до абзацу четвертого частини сьомої цієї статті (без проведення аукціону), зобов’язаний разом із такою заявою надати орендодавцю звіт про оцінку майна та рецензію на цей звіт.

Аналогічна вимога деталізована у пункті 12.4. Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна».

Детальна відповідьлист ФДМУ від 08.10.2020 № 10-16-20466.

Питання: Прошу роз’яснити:
 1. Чи зобов’язаний орендар, договір оренди якого продовжується шляхом проведення аукціону, надавати звіт з незалежної оцінки та рецензію? Якщо так то в які строки?
 2. Чим орендодавець має керуватися при прийнятті рішення щодо продовження чи не продовження договору оренди шляхом проведення аукціону?

Відповідь:
 1. Пунктом 143 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року (далі – Порядок) не передбачено подання чинним орендарем звіту про ринкову (оціночну) вартість об’єкта оренди при продовженні договору оренди на аукціоні.

Із сукупності норм статті 8 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (щодо оцінки об’єкта оренди), пунктів 52 та 146 Порядку можна дійти висновку, що ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди з метою продовження договору оренда саме за результатами аукціону визначається на замовлення балансоутримувача, а не чинного орендаря.

2.Після отримання заяви орендаря про продовження договору, який підлягає продовженню за результатами проведення аукціону, орендодавець протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви, приймає одне з рішень, передбачених частиною дев’ятою статті 18 Закону (пункт 144 Порядку).

Крім того пунктом 143 Порядку  передбачено, що якщо чинний орендар має заборгованість із сплати орендної плати, він не може звертатися із заявою про продовження договору оренду до моменту погашення ним такої заборгованості.

Джерело з повним текстом роз’яснення - за посиланням.


Також на цю тему:

 

Потрібна допомога?
Залиште свій номер телефону. Ми обов'язково зателефонуємо