ЕТАПИ ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ЗАКОНУ ПРО ОРЕНДУ

ЕТАПИ ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ЗАКОНУ ПРО ОРЕНДУ

Закон «Про оренду державного та комунального майна» (далі - закон) встановив новий процес передачі майна в оренду. Загальний процес можна переглянути у нашій попередній статті, де ми порівняли минулу та нову процедуру передачі майна в оренду орендодавцем.

Більшість дій цього процесу має відбуватись в електронній торговій системі Прозорро.Продажі, наприклад такі, як:

 • внесення (включення) та опублікування інформації про потенційний об’єкт оренди до системи прозоро.продажі;
 • подання потенційними орендарями заяв на оренду (ініціація оренди);
 • оприлюднення орендодавцями Переліків І та ІІ типів;
 • публікація орендодавцями оголошень про проведення аукціонів;
 • подання учасниками заяв на участь в аукціоні;
 • проведення онлайн аукціонів згідно послідовності передбаченої законодавством;
 • публікація орендодавцями протоколу електронних торгів та документів до заяв учасників;
 • публікація орендодавцями договорів та акту приймання-передачі за результатами аукціону;
 • публікація орендодавцями договорів оренди, укладених без проведення аукціону;
 • публікація орендодавцями змін і доповнень до договорів оренди тощо.

Реалізація функціоналу в системі Прозорро.Продажі

Але перелічений функціонал на наразі не повністю реалізований у системі Прозоро.Продажі, а тому, п. 1 прикінцевих положень закону передбачає відтермінування набрання чинності певних його норм. Так, положення ст. 5, 6, 11, 14, ч. 8 ст. 15, ч. 6 ст. 16 закону (в частині роботи прозоро.продажі), які стосуються внесення (включення) та опублікування інформації в системі, подання заяв, зокрема, на оренду в системі, опублікування в системі Переліків, договорів оренди, укладених без проведення аукціону, змін і доповнень до договорів оренди набувають чинності лише з 01.10.2020.

Це означає, що перелічений функціонал має бути реалізований до 01 жовтня, а до цього моменту орендодавці змушені здійснювати вимоги закону офлайн за допомогою паперових документів.

Така етапність введення в силу закону ускладнює проведення процедури саме для орендодавця, адже останні вимушені будуть публікувати реєстри всього майна спочатку на офіційних вебсайтах (з моменту прийняття Порядку про передачу в оренду майна), а з 01.10.2020-го вже в системі дублювати таку інформацію. До того ж, необхідно буде розділяти частину процедури в офлайні, а іншу частину в прозорро.продажі.

Дії орендодавця та орендаря до 01 жовтня у системі Прозорро.Продажі

Фактично, з моменту набрання чинності Порядку передачі майна в оренду (далі – Порядок) орендодавці та орендарі зможуть здійснювати такі дії в системі:

 • публікувати оголошення про проведення аукціонів;
 • реєструвати заяви на участь та додавати до них підтверджуючі документи;
 • приймати участь в електронних аукціонах;
 • публікувати протокол за результатами аукціону;
 • публікувати договір та акт приймання-передачі.

 Усі інші дії в системі стануть доступні з 01.10.2020-го!

Для повного розуміння, що ж саме відбуватиметься через систему, а що поза її межами до 01.10.2020-го пропонуємо переглянути алгоритм, який демонструє повний процес передачі в оренду майна, згідно з закону, за ініціацією потенційного орендаря. На цьому процесі розглянемо, які дії доступні в системі з моменту набрання чинності Порядком, а які лише до 01.10. 2020-го, див. Табл.

Стадія процесу (дія)

Реалізація до 01.10.2020

Реалізація з 01.10.2020

Внесення (включення) та опублікування інформації про потенційний об’єкт оренди до Ппрозорро.Продажі.
Не реалізовано. 
До 01.10.2020-го такі об’єкти (їхні переліки) будуть публікувати у строки, обсяг та порядок, що буде визначений постановою КМУ «Про затвердження Порядку передачі в оренду державного та комунального майна» на офіційних веб сайтах орендодавців та в друкованих виданнях.
Згідно з підпункту а п. 4 проєкту цієї постанови, з моменту набрання нею чинності, орендодавці мають опублікувати на своїх офіційних веб сайтах, а також у друкованих ЗМІ й в інформаційно-аналітичних автоматизованих системах (за ініціативою орендодавця або якщо це передбачено рішенням представницького органу місцевого самоврядування або уповноваженого ним органу):
переліки об’єктів нерухомого майна, єдиних майнових комплексів підприємств та їхніх структурних підрозділів державної та комунальної власності.
Це всі об’єкти оренди, які станом на дату введення в дію закону перебували у переліках цілісних майнових комплексів підприємств та їхніх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передане в оренду згідно із законом. Вважається, що щодо таких об’єктів прийнято рішення про включення їх до Переліку першого типу (за замовчуванням).
Резюме. 
У зв’язку з тим, що у системі немає технічної можливості розміщення інформації про потенційні об’єкти оренди, станом на травень 2020-го, реалізацію такого функціоналу відтерміновано до 01.10.2020-го.
У цей час орендодавці публікуватимуть переліки та необхідні договори на власних офіційних сайтах. 
З 01.10.2020-го опублікування інформації про потенційні об’єкти оренди буде в системі прозорро.продажі через особистий кабінет на електронному майданчику.
Згідно з підпунктом б п. 4 проєкту постанови «Про затвердження Порядку передачі в оренду  державного та комунального майна» до 01.11.2020-го орендодавці (або інші органи, що уповноважені представницьким органом місцевого самоврядування) мають оприлюднити переліки, що вже були опубліковані на веб сайтах (згідно з підпунктом а п. 4 постанови) після затвердження Порядку, шляхом внесення до електронної торгової системи інформації про об’єкти, що станом на дату публікації перебували у таких переліках і не були передані в оренду.
Резюме. 
У жовтні 2020-го орендодавцям необхідно буде перенести інформацію з власних веб сайтів до системи Прозорро.Продажі, через особистий кабінет на  майданчику. Детальні інструкції будуть надані після технічної реалізації функціоналу.
Подання потенційними орендарями заяв на оренду (ініціація оренди)
Не реалізовано. 
До 01.10.2020-го такі дії здійснюватимуть поза системою. Потенційні орендарі можуть надсилати поштою (у тому числі електронною) паперові або скановані копії заяв щодо включення об’єкту до певного Переліку. Заяви та відповіді на них не публікують в прозорро.продажі, а зберігаються в орендодавця.
Розгляд таких заяв буде у межах тих строків, що визначені законом.
З 01.10.2020-го потенційні орендарі зможуть подавати електронні заяви на участь через особистий кабінет на електронному майданчику.
Такий функціонал значно спрощує комунікацію та обмін документами між потенційними орендарями та орендодавцями. А також, забезпечує онлайн зберігання всієї історії листувань та заявок щодо кожного окремого об’єкта оренди.
Погодження орендодавцем, балансоутримувачем або уповноваженою особою (відповідно до закону) заяви потенційного орендаря щодо включення об’єкту до відповідного Переліку.
Прийняття рішення про включення об’єкта до Переліку І або ІІ типу.

Реалізовано. 

Ці дії здійснюють поза Прозоро.Продажі, незалежно від етапу набрання чинності окремими нормами закону.

Оприлюднення Переліків І та ІІ типів.
Не реалізовано. 
Публікують на офіційних веб сайтах орендодавців, а також у друкованих ЗМІ.
З 01.10.2020-го друкують в системі через особистий кабінет на майданчику E-Tender.
Публікація оголошень електронних аукціонів 
Реалізовано. 
Кожне оголошення про проведення аукціону публікують у системі через особистий кабінет на майданчику Е-Тендер.
Наразі автоматична публікація аукціонів один за одним (у разі якщо не відбувся попередній) не реалізована. А тому орендодавцями, які мають досвід роботи з аукціонами малої приватизації (де кожен наступний аукціон оголошується автоматично) варто розуміти, що кожен аукціон необхідно буде публікувати окремо у визначені законом строки.
Проведення аукціону
Реалізовано. 
Аукціон відбувається автоматично у системі.
Передбачається система з 3-х аукціонів:
 1. першого англійського на підвищення ціни;
 2. повторного англійського аукціону зі зниженням стартової орендної плати;
 3. голландського аукціону  за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.
Кожен новий аукціон оголошує орендодавець через особистий кабінет на майданчику Е-тендер, якщо не відбувся попередній аукціон.
Аукціон відбувається автоматично електронною системою. Переможець визначається автоматично, як учасник, що за результатами аукціону запропонував найвищу орендну плату.
Публікація протоколу електронних торгів 
Реалізовано. 
Протокол формується автоматично, протягом декількох хвилин після завершення аукціону та доопрацьовується електронним майданчиком, через якого було зареєстровано переможця.
Протокол підписують три сторони: 
 1. переможець – 3 р.д.
 2. електронний майданчик, через який було зареєстровано переможну пропозицію – 1 р.д.
 3. орендодавець протокол затверджує та опубліковує – 6 р.д.
Загальний строк на підписання протоколу 10 р.д. з дня наступного за днем його формування. Протокол може бути підписано за допомогою КЕП.
Публікація договору та акту приймання-передачі за результатами проведення електронного аукціону
Реалізовано. 
Договір та акт приймання-передачі укладають та публікують в системі через особистий кабінет орендодавця на майданчику протягом 20 р.д. з дня наступного за днем формування протоколу електронних торгів.
Опублікування договору та акту є фактично завершенням аукціону та саме з цього моменту майданчик здійснює всі повернення коштів та розрахунки з переможцем аукціону.
Внесення змін до договору та публікація додаткових угод в ЕТС. 
Не реалізовано.
до 01.10.2020 р. публікація додаткових угод до укладених договорів здійснюється на офіційний веб сайтах орендодавців та в офіційних друкованих виданнях (якщо таке передбачено рішенням представницького органу місцевого самоврядування).
Орендодавець здійснюватиме публікацію додаткових угод через особистий кабінет на електронному майданчику з прив’язкою саме до того об’єкту та договору щодо якого укладені зміни чи доповнення. 
Публікація договорів оренди, укладених без проведення аукціону.
Не реалізовано. До 01.10.2020-го публікацію договорів здійснюють на офіційний вебсайтах орендодавців та в офіційних друкованих виданнях (якщо таке передбачено рішенням представницького органу місцевого самоврядування.
З 01.10.2020-го буде реалізована можливість публікації договорів без проведення аукціону.
Це забезпечуватиме створення єдиної публічної бази договорів оренди щодо державного та комунального майна.

По мірі реалізації функціоналу, майданчик Е-Тендер буде інформувати користувачів про детальні інструкції щодо його використання та повідомляти про інші важливі новини. А тому, аби знати про останні зміни до законодавства та функціоналу на майданчику, реєструйтесь на Е-Тендер та отримуйте детальну консультацію від персонального менеджера.

Корисні посилання:

0 800 30 07 05, support-auction@e-tender.ua

З повагою команда Е-Тендер!

Потрібна допомога?
Залиште свій номер телефону. Ми обов'язково зателефонуємо