Порядок подання скарг та пропозицій щодо організації та проведення аукціонів оренди державного та комунального майна

Порядок подання скарг та пропозицій щодо організації та проведення аукціонів оренди державного та комунального майна

Зацікавлені сторони аукціонів з оренди державного та комунального майна мають право подавати до Комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій (далі - Комісія) скарги або пропозиції щодо організації та проведення аукціонів.

Як функціонує Комісія. Це постійно діючий колегіальний орган, що утворюється в Мінекономіки. Формою роботи комісії є засідання. Рішення комісії оформлюється протоколом.

Хто може подати скаргу?

 • учасник аукціону;
 • користувач інтернету, який не зміг взяти участь в аукціоні з незалежних від нього причин;
 • орендодавець;
 • оператор електронного майданчика.

Як подати скаргу або пропозицію?

Для подання скарги - завантажте тут форму скарги. Внесіть всі дани, що зазначені в документі.

Для подання пропозиції - завантажте тут форму пропозиції та внесіть всі запитувану інформацію.

Скаргу або пропозицію можна подати в електронному або в паперовому вигляді.

Електронна форма. Накладіть на документ електронний цифровий підпис або відскануйте підписаний документ та направте на електронну пошту meconomy@me.gov.ua.

Паперова форма. Підписану скаргу або пропозицію відправте на адресу: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2.

Скарга може бути відкликана скаржником. У такому випадку її розгляд буде припинено.

Строк розгляду скарг та пропозицій.

20 р.д. з моменту реєстрації скарги або пропозиції (реєструється відбувається протягом 1 р.д. з моменту надходження до Мінекономіки). Строк може бути продовжений за рішенням комісії на 10 р.д. з обґрунтуванням причини.

Які рішення приймає Комісія за результатами розгляду скарг та пропозицій?

 • про встановлення або відсутність порушень порядку організації, проведення аукціонів та вжиття заходів для усунення таких порушень;
 • доводить до відома адміністратора електронної торгової системи обставини та факти, викладені у скарзі або пропозиції, та рішення комісії;
 • надає рекомендації щодо вдосконалення процесу проведення аукціонів.

Рішення комісії набирає чинності з дня його прийняття та є обов’язковим для виконання.

Коли скарга залишається без розгляду? 

 • скаржник подає скаргу щодо того самого порушення, аукціону та/або лоту аукціону та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду комісією і щодо яких комісією прийнято відповідне рішення (крім випадку, коли у повторній скарзі зазначені факти та обставини, які не були предметом розгляду на засіданні комісії);
 • усунення орендодавцем порушень, зазначених у скарзі;
 • до дня подання скарги орендодавцем прийнято рішення про відміну аукціону чи визнання його таким, що не відбувся, крім випадку оскарження будь-якого з таких рішень;
 • подання скарги особою, що не має права на її подання.

Потрібна допомога?
Залиште свій номер телефону. Ми обов'язково зателефонуємо