Створення аукціону з оренди на E-Tender

Інструкція для орендодавця згідно Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Створення аукціону з оренди на E-Tender

Інструкція розроблена у відповідності до:

Реєстрація та укладення договору з майданчиком E-Tender:

Електронна торгова система Прозорро.Продажі (далі по тексту - ЕТС) визначена як система для проведення електронних аукціонів щодо передачі майна в оренду. Для роботи в ЕТС орендодавцю необхідно:

Законом    №157    передбачено,    що    орендодавець                            розміщує                        в      ЕТС оголошення про проведення електронного аукціону у випадках:

 • передачі майна в оренду
 • продовження діючого договору оренди на аукціоні

Дана інструкція застосовується для обох випадків. В Прозорро.Продажі ці аукціони відбуваються однаково.

Важливо, орендодавець зобов’язаний за допомогою майданчика оголосити аукціон. Супроводження та консультування орендарів - це обов’язок майданчика.

Менеджер Е-Тендер допоможе орендарям юридично правильно зареєструватись на аукціон, що забезпечує успішність Вашого аукціону. Передайте наш контакт орендарю та ми надамо якісну послугу для укладення угоди оренди:

0 800 30 07 05, support-auction@e-tender.ua


Створення аукціону щодо передачі майна в оренду

На Е-Тендер інформація про аукціон публікується двома способами:

 • В електронних полях оголошення. Частина інформації зазначається орендодавцем в електронних полях на майданчику, які однаково відображаються на сайті Прозорро.Продажі та на всіх інших майданчиках.
 • Шляхом завантаження окремих документів до оголошення. Вся інформація, що не була розміщена в електронних полях має бути завантажена у формі документів до оголошення аукціону. На Е-Тендер можна до аукціону можна завантажувати документи та/або фото всіх форматів та в необмеженій кількості.

Рекомендації для орендодавця щодо підготовки до аукціону:

до оголошення на майданчику Е-Тендер, або будь-які інші документи аукціону, які містять інформацію про умови оренди, аукціону або об’єкт оренди

Команда Е-Тендер розробила типову форму “Оголошення про передачу майна в оренду”, що містить всю необхідну інформацію для оголошення, її можна завантажити тут.

1.2. Зміст оголошення

Відповідно до п. 55 ПКМУ №483 при створенні оголошення на електронному майданчику має бути опублікована наступна інформація про майно, що передається в оренду та умови аукціону:

 • повне найменування і адреса орендодавця та/або балансоутримувача (відображається в оголошенні автоматично як інформація з особистого кабінету орендодавця на Е-Тендер);
 • інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі, визначеному пунктом 26 Порядку (рекомендуємо зібрати інформацію в єдиний документ Оголошення про передачу майна в оренду та  завантажити до оголошення у вигляді окремого документа):
 • тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди;
 • залишкова балансова вартість та первісна балансова вартість об’єкта, якщо об’єкт включається до Переліку першого типу;
 • тип об’єкта;
 • посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна ставка для запропонованого цільового призначення, якщо об’єкт пропонується для включення до Переліку другого типу;
 • інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації;
 • інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу управління балансоутримувача у випадках, коли отримання такого погодження було необхідним відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача;
 • фотографічне зображення майна (відеоматеріали за наявності).

Якщо об’єкт є нерухомим майном, додатково зазначається:

 • загальна і корисна площа об’єкта;
 • характеристика об’єкта оренди (будівлі в цілому або частини будівлі із зазначенням місця розташування об’єкта в будівлі (надземний, цокольний, підвальний, технічний або мансардний поверх , номер поверху або поверхів);
 • технічний стан об’єкта, інформація про потужність електромережі і забезпечення об’єкта комунікаціями;
 • поверховий план об’єкта або план поверха;
 • інформація про те, що об’єктом оренди є пам’ятка культурної спадщини, щойно виявлений об’єкт культурної спадщини чи його частина, та інформація про отримання погодження органу охорони культурної спадщини на передачу об’єкта в оренду;
 • якщо пропонований строк оренди становить більше п’яти років, одночасно зазначається інформація про стан реєстрації права власності держави (територіальної громади) на об’єкт оренди відповідно до  Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;
 • інформація про цільове призначення об’єкта оренди - у разі неможливості використання об’єкта за будь-яким цільовим призначенням відповідно до пункту 29 Порядку, крім випадку, передбаченого абзацом сьомим пункту 29 Порядку (в разі відсутності такої інформації на момент її внесення), та в разі включення об’єкта до Переліку другого типу;
 • інформація про наявність окремих особових рахунків на об’єкт оренди, відкритих постачальниками комунальних послуг, або інформація про порядок участі орендаря у компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг - якщо об’єкт оренди не має окремих особових рахунків, відкритих для нього відповідними постачальниками комунальних послуг;
 • інформація про рішення про передачу пам’ятки культурної спадщини в довгострокову пільгову оренду - у разі прийняття такого рішення.

Якщо об’єктом є єдиний майновий комплекс підприємства чи його відокремлений структурний підрозділ, додатково зазначається:

 • обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;
 • кількість та склад робочих місць;
 • відомості про будівлі (споруди, приміщення) єдиного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу в обсязі, передбаченому для інформації про нерухоме майно;
 • відомості про земельну ділянку, на якій розташовано єдиний майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ;
 • основні зобов’язання (договірні та позадоговірні).

Якщо об’єктом є транспортний засіб, додатково зазначається:

 • марка,   модель,   рік   випуску,   об’єм двигуна, вид пального, пробіг, комплектація, потреба у ремонті, колір.

Якщо об’єктом є інше окреме індивідуально визначене майно, додатково зазначається:

 • найменування об’єкта оренди;
 • його характеристики та параметри (розмір, об’єм, кількість тощо) за можливості його визначити;
 • інша інформація, яка дає можливість ідентифікувати майно.

Якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок, до інформації про потенційний об’єкт оренди додається:

 • графік запланованих науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів.
 • проект    договору    оренди    (завантажується    окремим документом            до оголошення на майданчику);
 • умови оренди майна та додаткові умови оренди майна (в разі наявності) (можуть міститись в описовому полі на майданчику або завантажуватись окремим документом до умов оголошення)
 • стартова орендна плата для всіх видів аукціонів;
 • строк оренди, а в разі коли об’єкт оренди пропонується для погодинного використання, - також інформація про графік використання об’єкта оренди;
 • наявність рішення уповноваженого органу про затвердження додаткових умов оренди майна;
 • наявність згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна під час встановлення додаткової умови оренди щодо виконання конкретних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди із зазначенням суми і строку;
 • інформація про те, що об’єкт може бути використаний переможцем аукціону за будь-яким цільовим призначенням або про цільове призначення об’єкта оренди у випадках неможливості використання об’єкта за будь-яким цільовим призначенням відповідно до пункту 29 Порядку, у тому числі у випадку, передбаченому абзацом сьомим пункту 29 Порядку, або про перелік обмежень, за якими не допускається використання об’єкта оренди, у випадку встановлення додатковими умовами оренди майна обмеження щодо використання майна для розміщення об’єктів, перелік яких визначений у додатку 3 (зазначається в описовому полі або завантажується як опис в окремому документі);
 • інформація про необхідність відповідності орендаря вимогам статті 4 Закону та можливість орендаря укладати договір суборенди лише з особами, які відповідають вимогам статті 4 Закону (рекомендуємо зазначити в окремому документі “Оголошення про передачу майна в оренду”);
 • копія згоди на укладення майбутнім орендарем договору суборенди, надана відповідно до пунктів 169 та 1 70 цього Порядку (окремий документ, що має бути завантажений до оголошення, як сканована копія з оригіналу документи (дозволу), форма документу визначається відповідно до внутрішній документів орендодавця: наказ / рішення / акт / протокол тощо);
 • копія охоронного договору, - якщо об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, - також копія згоди (дозволу) на здійснення ремонту, реставрації, яка дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати (окремий сканований з оригінала договору документ, що завантажується до умов оголошення на майданчику);
 • контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача/орендодавця, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом   робочого   часу   такі   особи   можуть звертатися із ознайомлення з об’єктом, час і місце проведення огляду об’єкта в описовому полі оголошення або в окремому документі, що завантажується на майданчик при публікації оголошення).

Інформація про аукціон:

 • спосіб та дата проведення аукціону, що визначається з урахуванням вимог, установлених цим Порядком (спосіб визначається при створенні оголошення (англійський або голландський аукціон) а дата аукціону визначається орендодавцем в залежності від встановленого періоду на прийом пропозицій від 20 до 35 к.д.);
 • кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, що визначається з урахуванням вимог, установлених цим Порядком (визначається майданчиком автоматично в залежності від встановленої дати аукціону).

Інформація про умови, на яких проводиться аукціон:

 • розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону (зазначається в електричному полі оголошення на майданчику)
 • розмір гарантійного внеску (розраховується орендодавцем та зазначається в електричному полі оголошення на майданчику);
 • розмір   реєстраційного    внеску   ( розраховується орендодавцем                  та

зазначається в електричному полі оголошення на майданчику);

 • кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій (зазначається в електричному полі оголошення на майданчику в залежності від прийнятого рішення орендодавцем або виду права власності на майно (державне або комунальне);

Додаткова інформація:

 • реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними орендарями гарантійних та реєстраційних внесків (зазначаються в оголошенні шляхом розміщення посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків) (публікується кожним окремим оператором електронного майданчика);
 • найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних орендарів та проведення переможцями аукціонів розрахунків за орендовані об’єкти ( обов’язково мають бути зазначені в оголошення орендодавцем).

Технічні реквізити оголошення: 

 • період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій ( 20-35 календарних днів з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду);
 • єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання в алфавітному порядку на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір (автоматично відображається в умовах аукціону).

Інша додаткова інформація, визначена орендодавцем

Щодо єдиного майнового комплексу, його відокремленого структурного підрозділу в оголошенні про передачу в оренду додатково зазначаються:

 • найменування відповідного державного або комунального підприємства, на балансі якого перебуває єдиний майновий комплекс, його відокремлений структурний підрозділ, місцезнаходження, код, за яким підприємство внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • посилання на офіційний веб-сайт орендодавця, на якому повинна бути розміщена:
 • фінансова звітність юридичної особи (відокремленого структурного підрозділу), на балансі якої перебуває єдиний майновий комплекс підприємства, за останній повний календарний рік і проміжна фінансова звітність за відповідний період поточного року, а також звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності;
 • інформація про кількість працівників, які перебували у трудових відносинах з юридичною особою станом на 31 грудня року, що передує поточному, а також двох попередніх років і інформація про рішення, прийняті власником або уповноваженим ним органом відповідно до пункту 41 цього Порядку;
 • інформація про місце, де зберігається істотна документація юридичної особи, на балансі якої перебуває єдиний майновий комплекс (його відокремлений структурний підрозділ), з якою потенційні орендарі можуть ознайомитися у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. з дати оприлюднення оголошення до дати проведення аукціону. Під істотною документацією розуміється: рецензія на звіт незалежного оцінювача про вартість єдиного майнового комплексу, фінансова і податкова звітність за останні три роки, відомості про об’єкти основних засобів, що обліковуються на балансі юридичної особи, інформація про земельні ділянки, які перебувають у користуванні юридичної особи, разом із документами на них, пооб’єктні розшифровки статей балансу,  якщо значення такої статті перевищує 500 тис. гривень, усі діючі дозвільні документи, чинні договори і правочини, а також договори, укладені юридичною особою протягом останніх трьох років, інформація про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах юридичної особи, а також витяги з таких рахунків за останні шість місяців, що передують даті оголошення, інформація про судові позови і претензії, заявлені або отримані юридичною особою протягом останніх трьох років, а також інша істотна інформація про діяльність юридичної особи;
 • повний перелік документів, які повинні зберігатися у місці, де зберігається істотна документація юридичної особи, на балансі якої перебуває єдиний майновий комплекс (його відокремлений структурний підрозділ), із зазначенням назви документа і його дати;
 • якщо на балансі юридичної особи перебуває нерухоме майно - інформація про таке нерухоме майно в обсязі, визначеному підпунктом 2 пункту 26 цього Порядку;
 • висновок про вартість єдиного майнового комплексу (його відокремлений структурний підрозділ).

Оголошення не повинне містити положення, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Примірне оголошення про оренду нерухомого майнаПотрібна допомога?
Залиште свій номер телефону. Ми обов'язково зателефонуємо