ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ З ПРОДАЖУ СПЕЦІАЛЬНИХ ДОЗВОЛІВ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ З ПРОДАЖУ СПЕЦІАЛЬНИХ ДОЗВОЛІВ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Це продаж на аукціоні шляхом проведення електронних торгів спеціального дозволу на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Що можна добувати за дозволами:

 • металічні корисні копалини (хром, нікель, марганцеві руди, цирконій, титанові руди, руди золота тощо);
 • вуглеводневу сировину (нафта, газ природній., конденсат);
 • підземні води (мінеральні природні столові води, підземні мінеральні води, мінерально-дікувальні столові води тощо);
 • неметалічні корисні копалини (глини, граніт, пісковики, вапняки, графіти, кварцовий пісок тощо);
 • горючі тверді корисні копалини (торф, кам’яне вугілля);
 • дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (бурштин).

Продавець спецдозволів - Державна служба геології та надр України (Держгеонадра).

На сайті Держгеонадра можна ознайомитись з Атласом геонадр, в якому відображені ділянки, що будуть оголошені як лоти на аукціонах.

Крок 1 - оголошення про проведення електронного аукціону 

Послідовність оголошення аукціонів:

 1. Перший аукціон - англійський зі стартовою ціною 100%
 2. Повторний аукціон - англійський зі стартовою ціною 50%
 3. Голландський третій аукціон - аукціону за методом покрокового зниження початкової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі стартовою ціною 100% та 90 кроків на пониження ціни.

Виключення. Початкова ціна лота повторних аукціонів з продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, видобування підземних вод (у тому числі мінеральних), для всіх потреб, та дозволу становить 100% початкової ціни лота.

Кожен наступний аукціон оголошується у разі, якщо не відбувся попередній. 

Крок 2 - реєстрація пропозицій на аукціон

Експозиція лота (період прийому пропозицій) - визначається в умовах аукціону та становить: 

 • 90 к.д. з дати розміщення оголошення про проведення аукціону - для нафти, природного газу, конденсату;
 • 50 к.д. з дати розміщення оголошення про проведення аукціону - для всіх інших корисних копалин;
 • повторний аукціон - оголошується протягом 3 р.д. після визнання першого аукціону таким, що не відбувся, та проводиться через 30 к.д. з дати розміщення оголошення про проведення повторного аукціону;
 • аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (голландський аукціон) оголошується протягом 3 р.д. після визнання повторного аукціону таким, що не відбувся, та проводиться через 15 к.д. з дати розміщення оголошення про проведення аукціону;
 • у разі продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, видобування підземних вод (у тому числі мінеральних), для всіх потреб, а також дозволу - голландський аукціон не проводиться, замість нього проводиться другий повторний аукціон.

Кожен учасник зобов’язаний надати пакет підтверджуючих документів, завірений кваліфікованим електронним підписом заявника (або посадової особи заявника):

фізична особа - підприємець:

 • копії документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (копія сторінок паспорта або ID карти та РНОКПП);
 • адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора);
 • контактний номер телефону;
 • реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок;
 • заяву в довільній формі про непоширення на заявника - фізичну особу - підприємця спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;

юридична особа:

 • найменування;
 • код згідно з ЄДРПОУ;
 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) представника юридичної особи, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує його особу;
 • реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;
 • адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора);
 • контактний номер телефону;
 • реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок;
 • заяву в довільній формі про непоширення на заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;

іноземна юридична особа:

 • найменування іноземної юридичної особи, зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи (за наявності);
 • місцезнаходження юридичної особи;
 • код зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності);
 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) представника юридичної особи, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує його особу;
 • заяву в довільній формі про непоширення на заявника - іноземну юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;
 • реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;
 • адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора);
 • контактний номер телефону;
 • реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок.

Для участі в аукціоні заявник реєструється на Е-Тендер, отримує доступ до особистого кабінету, в якому реєструє заяву на участь в аукціоні. Реєструючи заяву на участь, заявник надає свою згоду на збирання та обробку персональних даних та підтверджує свою згоду з публічним розміщенням наданої інформації.

У заявці для участі в аукціоні обов’язково зазначається реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.

Далі заявник сплачує гарантійний внесок, зо становить 20 відсотків початкової ціни лота.

Виключення: у разі позбавлення переможців аукціонів права на отримання дозволу (відмова від підписання протоколу, договору, його несплата або пересилка дозволу поштою) розмір гарантійного внеску для цього лота на повторних аукціонах становить 40 відсотків початкової ціни лота, при цьому початкова ціна лота повторних аукціонів становить 100 відсотків першої початкової ціни такого лота.

Крок 3 - онлайн аукціон

Детально про голландський аукціон за посиланням.

Переможець аукціону зобов'язаний зробити щонайменше 1 крок аукціону в ході аукціону, що становить: 

Початкова ціна лота

Крок аукціону, грн

До 4999

1 000

Від 5000 до 9999

2 000

Від 10000 до 99999

5 000

Від 100000 до 999999

10 000

Від 1000000 до 2999999

20 000

Від 3000000 до 4999999

30 000

Від 5000000 до 9999999

50 000

Від 10 000 000 до 19 999 999

100 000

Від 20 000 000 до 29 999 999

200 000

Від 30 000 000 до 39 999 999

300 000

Від 40 000 000 до 49 999 999

400 000

Від 50 000 000 і більше

500 000;

За результатами аукціону, в момент його завершення визначається переможець аукціону - учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону. Одразу в ЕТС формується протокол електронного аукціону.

Крок 4 - підписання протоколу електронного аукціону 

Протокол електронного аукціону містить наступну інформацію:

 • дата і час початку та завершення аукціону;
 • реєстраційний номер лота;
 • назва лота (назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, назва корисної копалини);
 • строк, на який надається дозвіл;
 • початкова ціна та ціна реалізації лота, цінові пропозиції учасників;
 • сума сплаченого гарантійного внеску;
 • розмір винагороди оператора, через якого переможець набув право на участь в аукціоні;
 • вартість пакета аукціонної документації, що повинна бути компенсована переможцем Держгеонадрам, та реквізити рахунка, на який її необхідно перерахувати;
 • відомості про переможця:
 1. прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця - переможця аукціону;
 2. реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності);
 3. контактний номер телефону;
 4. найменування юридичної особи - переможця аукціону;
 5. код згідно з ЄДРПОУ;
 6. найменування іноземної юридичної особи (щодо іноземної юридичної особи, яка на момент проведення аукціону має зареєстроване в Україні представництво, код зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи згідно з ЄДРПОУ.

Строк підписання протоколу - 6 р.д. 

Сторон, що підписуть протокол: 

 • переможець (1 р.д.)
 • майданчиком переможця (1 р.д.)
 • Держгеонадра (отримують протокол не пізніше ніж на 3 р.д., підписують, публікують в ЕТС).

Протокол може бути підписаний кваліфікованими електронним підписами сторін.

Повернення гарантійного внеску:

 • гарантійний внесок переможця перераховується оператором до державного бюджету протягом 5 р.д. після опублікування протоколу в ЕТС Прозорро.Продажі. Гарантійний внесок переможця зараховується до ціни реалізації лота;
 • іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається оператором протягом 5 р.д. після завершення аукціону, крім учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією після переможця.

Переможець зобов’язаний сплатити вартість пакета аукціонної документації протягом 20 р.д. з дати опублікування Держгеонадрами протоколу аукціону.

Крок 5 - підписання договору та отримання дозволу 

За результатами аукціону укладаються наступні угоди: 

 • угода про умови користування ділянкою надр - угода між Держгеонадрами та переможцем, яка є невід’ємною частиною дозволу і визначає умови користування ділянкою надр;
 • договір купівлі-продажу дозволу - укладається між Держгеонадрами і переможцем аукціону;
 • опціонально - договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною - укладається в разі визначення переможцем аукціону іноземної юридичної особи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва.

Послідовний процес укладення договору та отримання дозволу: 

 1. Переможець на підставі підписаного протоколу аукціону звертається до Держгеонадр з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.
 2. Договір укладається не пізніше ніж через 20 р.д. з дня наступним, за днем формування протоколу електронного аукціону:
  1. якщо переможцем аукціону є іноземна юридична особа, договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною укладається українською та англійською мовами, які мають однакову юридичну силу;
  2. іноземна юридична особа зобов’язана зареєструвати власне представництво на території України протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною. Договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною повинен бути переоформлений на постійне представництво переможця аукціону - іноземної юридичної особи протягом десяти днів з дня надсилання переможцем аукціону - іноземною юридичною особою відповідного запиту Держгеонадрам.
 3. Переможець протягом 30 р.д. з дня укладення договору сплачує до державного бюджету кошти в розмірі, що становить різницю між ціною реалізації лота та гарантійним внеском.
 4. Переможець в приміщення Держгеонадр  звертається до останньої щодо видачі дозволу. Звернення подається в паперовій або електронній формі. В електронній формі звернення подається через електронний кабінет надрокористувача.
 5. Держгеонадра видають дозвіл протягом 30 р.д. (або к.д.) відповідно до умов договору та угоди про умови користування надрами,  переможцю або його уповноваженому представнику. Пересилання оригіналу дозволу та угоди про умови користування надрами засобами поштового зв’язку не допускається.

Примірні договору опубліковані на офіційному веб-сайті Держгеонадр, переглянути можна за посиланням.

Винагорода оператора:

 • 1 відсоток ціни реалізації лота у разі, коли вона є меншою, ніж 15000000 гривень;
 • 0,5 відсотка ціни реалізації лота у разі, коли вона становить 15000000 гривень або більше.

Строк для сплати винагороди - 10 р.д. з дати опублікування Держгеонадрами протоколу аукціону 

Умови дискваліфікації переможця:

 • невнесення в установлений строк належної до сплати різниці між ціною реалізації лота та гарантійним внеском та/або вартості геологічної інформації, та/або вартості пакета аукціонної документації, та/або винагороди оператору;
 • якщо переможець відмовився від підписання протоколу або договору;
 • коли на заявника - фізичну особу - підприємця, заявника - юридичну особу або її посадових осіб чи її засновників поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;
 • непроведення реєстрації свого представництва протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною;
 • надходження інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу, що переможець аукціону здійснює фінансування тероризму в Україні.

Переможець, який відмовився від підписання протоколу або договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого лота.

Потрібна допомога?
Залиште свій номер телефону. Ми обов'язково зателефонуємо