Як оскаржити закупівлю?!

Можливість оскаржувати рішення замовників є важливим елементом Системи публічних закупівель. З одного боку, це зменшує корупційну складову та дискримінацію учасників, а з іншого, підвищує якість закупівель та зміцнює саму систему

Як оскаржити закупівлю?!

Можливість оскаржувати рішення замовників є важливим елементом Системи публічних закупівель. З одного боку, це зменшує корупційну складову та дискримінацію учасників, а з іншого, підвищує якість закупівель та зміцнює саму систему.

Учасники, з метою захисту своїх прав та законних інтересів можуть подати на дії чи бездіяльність замовника вимогу та/або скаргу.

Подання  вимоги є безкоштовним, а за подання скарги до уповноваженого органу справляється плата. 

 

Подання вимоги.

Вимогу на умови закупівлі та/або тендерної документації учасник має право подати в період уточнень, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення періоду прийому пропозицій.

Замовник, у свою чергу, повинен надати роз’яснення на вимогу протягом 3-х робочих днів із моменту надходження вимоги та опублікувати її на веб-порталі Уповноваженого органу через свій електронний майданчик.

Також учасник, тендерна пропозиція якого була відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію стосовно причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема, технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь за такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель ( ч. 3 ст. 30 закону України «Про публічні закупівлі» ).

 

Подання скарги.

Для торгів, які регулюються законом України «Про публічні закупівлі» оскаржити процедуру можна звернувшись до уповноваженого органу – Антимонопольного комітету України (АМКУ). Порядок оскарження процедури закупівлі визначається ст.18 Закону України «Про публічні закупівлі». З вимогами щодо оформлення скарги можна ознайомитись тут.

 • Оскаржити закупівлю можуть зареєстровані користувачі Системи через один з авторизованих майданчиків.
 • За подання скарги до органу оскарження справляється плата, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України (відповідно до Постанови КМУ №291 від 23.03.2016 р. плата становить 5 тис. грн для товарів та послуг та 15 тис. грн у разі оскарження робіт).
 • Оскаржити умови тендерної документації до моменту розкриття тендерних пропозицій можуть всі користувачі Системи, а скарги щодо рішень, дій або бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій можуть подати тільки учасники цієї закупівлі.
 • Якщо до умов тендерної документації вносились зміни після закінчення строку подання тендерних пропозицій та продовжувався строк подання тендерних пропозицій, не можна оскаржувати положення тендерної документації, до яких зміни не вносились.
 • Скарги щодо рішень, дій або бездіяльності що відбулися після розгляду тендерних пропозицій скаржник подає через той авторизований майданчик, через який подавалась його тендерна пропозиція.
 • Згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», скарга подається до Колегії АМКУ у формі електронного документа, і Колегія зобов’язана розглянути будь-яку належним чином подану скаргу.

 

Скарга повинна містити таку інформацію:

- опис фактів, яких стосується скарга. У скарзі повинні описуватись відповідні положення тендерної документації чи рішень, дії або бездіяльність замовників, що стали предметом скарги. До скарги повинні додаватись будь-які документи (також в електронній формі), що можуть підтвердити описані в ній факти, такі як копії відповідних частин тендерної документації, повідомлення з офіційного веб-сайту тощо.

- аргументи на підтвердження позиції суб’єкта оскарження, згідно з якою умови торгів, прийняті рішення тощо не відповідають вимогам Закону «Про публічні закупівлі», та пояснення, яким чином це порушує його права та законні інтереси. Скарга також повинна містити посилання на конкретні статті Закону «Про публічні закупівлі», які, на думку суб’єкта оскарження, стосуються його справи.

- опис рішення, якого суб’єкт оскарження очікує від Колегії, із відповідною аргументацією.

Скарга обов’язково повинна містити документальне підтвердження плати за подання скарги, яка зараховується до Державного бюджету України. Таким підтвердженням може бути:

 • лист Державної казначейської служби України з підтвердженням зарахування коштів до Державного бюджету України з посиланням на відповідне платіжне доручення суб’єкта оскарження, за яким справлялась плата за подання скарги, або завірена належним чином відмітка зазначених вище установ на платіжному дорученні про відповідне зарахування коштів;
 • або
 • відмітка кредитної установи на примірнику платіжного доручення, який подається разом зі скаргою до Колегії Антимонопольного комітету України, такого змісту: «Зараховано в дохід бюджету ___ грн (дата)». Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб і відтиском печатки кредитної установи з відміткою дати виконання платіжного доручення.

Документи, що долучаються до скарги, подаються  у форматі PDF.

 

Що робити замовнику?

Замовнику у разі отримання скарги по процедурі забороняється вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення щодо закупівлі, у тому числі укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.

У разі усунення замовником порушень, про які зазначено у  скарзі, замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та розмістити в електронній системі підтвердження.

 

Строки для оскарження в АМКУ.

 • Скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення торгів, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій ( термін для скарг на умови тендерної документації, які подаються до моменту розкриття тендерних пропозицій).
 • Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників, подаються протягом 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, але до дня укладення договору про закупівлю.
 • Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, подаються протягом п’яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протоколу розгляду тендерних пропозицій

( термін для скарг по європроцедурі).

 • Скарги розглядаються Антимонопольним Кабінетом України протягом 15 робочих днів. 

У разі прийняття скарги до розгляду процедура закупівлі призупиняється, до моменту винесення рішення органом оскарження.

Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються.

Рішення органу оскарження може бути оскаржене в судовому порядку  протягом 30 днів з дня його оприлюднення в Системі.

 Порядок оскарження  закупівель для потреб оборони регулюються ст. 10 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони».

Потрібна допомога?
Залиште свій номер телефону. Ми обов'язково зателефонуємо