ПРИВЕДЕНА ЦІНА. НЕЦІНОВІ КРИТЕРІЇ ТА ГРАФІК ОПЛАТ

ПРИВЕДЕНА ЦІНА. НЕЦІНОВІ КРИТЕРІЇ ТА ГРАФІК ОПЛАТ

Під час проведення закупівлі товарів, робіт, або послуг не завжди ціна є визначальним фактором. В такому випадку замовник має можливість застосовувати нецінові критерії та умови оплати. Система Е-Тендер, дозволяє ввести всі додаткові умови та прийнятні варіанти пропозицій, що мають вплив на прийняття рішення при визначенні переможця ще на етапі створення закупівлі за допомогою Конструктору нецінових критеріїв. Це дозволить системі провести автоматичні розрахунки та надати ранжування привабливості пропозицій за приведеною ціною.  

Що таке “приведена ціна” та як вона впливає на визначення найбільш економічно вигідної пропозиції?

Приведена ціна - це ціна, зазначена Учасником у тендерній пропозиції та перерахована з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, обраною Замовником.

Популярними неціновими критеріями можуть бути:

  • Умови оплати
  • Гарантія
  • Наявність досвіду виконання робіт, надання послуг
  • Термін виконання/поставки
  • Згода працювати по договору замовника

Цей перелік не є вичерпним, його можна доповнювати в залежності від потреб замовника, специфіки товару або послуги, які закуповуються.

Питому вагу для кожного критерію замовник визначає самостійно, та визначає максимальну частку ваги нецінових критеріїв у співвідношенні до ціни.

Загальна інформація

1. Налаштовується адміністратором в Конструкторі формул.

2. Відсоткова ставка встановлюється індивідуально для кожного замовника.

3. При зміні формули в налаштуваннях в середині життєвого циклу закупівлі, всі запущені закупівлі будуть проходити по формулам, що були вказані при публікації процедури. Нова приведена ціна та супутні параметри будуть діяти по всіх нових створених закупівлях.

4. Відео (Формули приведеної ціни).

5. Формула приведеної ціни - обрана формула буде використовуватись компанією за замовчуванням:

a. Формула з неціновими критеріями;

b. Формула з графіком оплат;

c. Формула з неціновими критеріями та графіком оплат.

d. Без приведеної ціни

6. Завантажити формули в pdf - дозволяє завантажити pdf файл з описом всіх формул, що доступні в системі.

7. Опція "Дозволяти вибір формули при оголошенні закупівлі" - при оголошенні закупівлі (для простого тендера) або при появі блоку планування редукціону (для двоетапного тендеру) буде відкрите поле Формула приведеної ціни для вибору формули. Поле буде обо"язкове для заповнення.

8. Опція "Виводити значення приведеної ціни замовнику" - відповідно до назви, додає на форму початкових та остаточних пропозицій поле Приведена ціна. 

УВАГА! Краща ціна буде виділена в рамку і будь-якому випадку, обрана опція в налаштуваннях чи ні. Але дозволяє замовникам самостійно вирішити чи відкривати приведену ціну всередині організації.

9. Опція "Виводити значення приведеної ціни учаснику"- відповідно до назви, додає на форму початкових та остаточних пропозицій поле Приведена ціна.

УВАГА! Краща ціна буде виділена в рамку і будь-якому випадку, обрана опція в налаштуваннях чи ні. Але дозволяє замовникам самостійно вирішити чи відкривати приведену ціну всередині організації.

10. Річна відсоткова ставка

a. Ставка для резидентів - для українців/ українських компаній. 

УВАГА! Ставка буде задіяна в системі за умови, якщо участь в закупівлі бере участь хоча б один резидент.

b. Ставка для нерезидентів - для всіх ФОПів та компаній світу (крім України). 

УВАГА! Ставка буде задіяна в системі за умови, якщо участь в закупівлі беруть виключно нерезиденти. При наявності хоча б одного резидента серед учасників, система автоматично обере параметр в полі Ставка для резидентів.

11. Відсоток нецінових критеріїв - організація може самостійно змінити значення для власної організації, та не більше 50%. Зміни будуть застосовані для всіх працівників організації.

Формула з неціновими критеріями

У момент подання пропозиції автоматично обраховується підвищувальний коефіцієнт (“коефіцієнт корекції”) який застосовується до пропозиції, і обраховується приведена ціна.

Нецінові критерії та показники їх критичності

До нецінових критеріїв додано ознаку критичності показника. Окрім ваг кожної опції критерію Замовник може обрати опцію «Критичний», що просигналізує додатково Учаснику закупівлі який критерій є критичним при виборі та оцінці пропозицій (Рис.1):

1

Рис.1

Приклад

Нецінові критерії та їх градації (межі):

- Термін виконання робіт - вага 10%

- Менше 30 днів - 10%

- Від 30 до 60 днів - 5%

- Більше 60 днів - 0%

- Гарантійний період - вага 10%

- Більше 18 місяців - 10%

- Від 6 до 18 місяців - 5%

- Менше 6 місяців - 0%

- Ціна - вага 80% (100% - 10% - 10%), де 10% та 10% - це максимальні опції критеріїв

Постачальник подає пропозицію на суму 10 000 грн, в якій зазначає:

термін виконання робіт "Менше 30 днів" (що еквівалентно значенню 10% за цим критерієм);

гарантійний період "Від 6 до 18 місяців" (що еквівалентно значенню 5% за цим критерієм).

Таким чином коефіцієнт корекції цієї пропозиції буде дорівнювати:

КК = 1 + (0.1 + 0.05) / 0.8 = 1,1875

Тоді приведена ціна, з якою Постачальник буде брати участь в аукціоні, буде дорівнювати:

10 000 грн / 1,1875 = 8 421,052632 грн (Рис.2).

1

Рис.2

Формула з графіком оплат

У момент подання пропозиції система автоматично обраховується “коефіцієнт корекції” який застосовується до пропозиції, відповідно до запропонованих умов оплати, для прорахунку приведеної ціни (Рис.3):

Рис.3

Умови оплати (післяплата/передоплата)

Умови оплати Учасник закупівлі обирає з довідника(за наявності) при створенні та редагуванні пропозиції на закупівлю (Рис.4):

1

Рис.4

Приклад розрахунку приведеної вартості з графіком оплат

Загальна вартість пропозиції дорівнює 10000 гривень.

Річна відсоткова ставка дорівнює 30%

Передплата 30% за 3 дні до поставки;

Відтермінування 70% через 10 днів після поставки.

Підставляємо значення в формулу розрахунку:


Зверніть увагу! В формулі коефіцієнт кожної передплати додається, а коефіцієнт відтермінування віднімається при розрахунках. В системі цей приклад виглядає (Рис.5):

Рис.5

Формула з неціновими критеріями та графіком оплат

В прикладі з об’єднаною формулою, для прорахунку приведеної ціни буде враховано нецінові критерії та умови оплати (Рис.6).

1

Рис.6

Менеджер проекту Комерційні закупівлі на Е-Тендер Яніна Литвиненко роз'яснює, як взяти участь в закупівлях, де обрана опція графік оплати.


Потрібна допомога?
Залиште свій номер телефону. Ми обов'язково зателефонуємо